Обимна студија под називом „Град Чачакˮ, чији су аутори др Светислав Марковић и др Илија Поповић, представљена је у петак, 17. децембра у Библиотеци. У програму су, осим ауторског тима, учествовали рецензент др Илија Мисаиловић, градски већник Милош Папић и библиотекар Биљана Раичић.

Ово капитално дело представља систематизовану хронологију Чачка, од првог помињања до важних догађаја у савременом животу града. Публикација садржи релевантне географске, демографске, привредне, културолошке, друштвено-политичке, просветне, здравствене и туристичке податке, као и приче о значајним личностима које су обележиле историјску, културну, научну, спортску и политичку сцену Чачка.

Књига je штампана у пуном колору и тврдом повезу са платном у златотиску, у тиражу од 130 примерака. Издавачи су Регионални центар за таленте Чачак и град Чачак, који је уједно и покровитељ овог издања. У име руководства града Чачка градски већник за културу Милош Папић је поздравио све присутне и захвалио ауторима на деценијском раду и труду.

Студију „Град Чачакˮ детаљно је представио рецензент др Илија Мисаиловић. Он је дао преглед коришћене литературе и архивске грађе коју су аутори користили и нагласио да ово издање има много шири значај од локалног. „Монографија припада групи врло вредних књига са бројним подацима који нас уводе у живот не само града Чачка, већ и 57 насеља који припадају овој административној целиниˮ, казао је Мисаиловић настављајући о географском положају, великом саобраћајном значају, индустријском развоју и демографској анализи Града на Морави, али и о неким мање познатим чињеницама.

Ауторски тим захвалио је Граду Чачку на подршци, јер је „после деценијског рада на монографији коначно уобличено и на свет издато ово капитално делоˮ. Књига је подељена у шест поглавља, а тематика сваког детаљно је обрађена са научно-истраживачког аспекта. Стил којим је публикација написана прилагођен је читаоцима готово свих узраста и образовних структура, па може бити полазиште многим младим истраживачима. Сви заинтересовани корисници могу потражити ово вредно издање у Завичајном одељењу Градске библиотеке.