Glas-bibliotekeГрадска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је 30. децембра 2014. године јубиларни, 20. број часописа за библиотекарство „Глас библиотеке“. На 370 страна и у тиражу од 300 примерака, уз уводник уредника Данице Оташевић, објављено је 17 радова еминентних библиотекара из Народне библиотеке Србије (Здравка Радуловић, Јелена Митровић, Бојана Б. Веселиновић, Слађан Славнић), Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ (Александра Поповић писала је о Даници Филиповић), Библиотеке града Београда(Виолета Ђорђевић), библиотека у Пожаревцу( Рената Минић и Катарина Бели), Ниша (Александра Аџић), потом рад Романе Рибић са факултета Музичке уметности у Београду, Александре Тендјер из Института за стандардизацију, као и библиотекара из чачанске библиотеке мр Маријана Матовић, Милица Баковић, Марија Радуловић, Мирко Дрманац, Оливера Недељковић, Тијана Мутавџић и Тамара Јанковић. Штампање „Гласа библиотеке“ од 13. броја суфинансира Министарство за културу и информисање Републике Србије поспешујући на овај начин унапређење библиотечко-информационе делатности

Стратегија коју је у првом броју „Гласа“ давне 1988. године дефинисао уредник Љубомир Марковић, осавремењавана је са модернизацијом струке, али је у бити остала иста – пратити примере добре праксе домаћег и светског библиотекарства, писати о најбољим из струке, локалне теме уграђивати у заједничко наслеђе. У 20 бројева часописа објављено је 200 стручних радова на 3.030 страна и у 7.000 примерака. Уредници „Гласа библиотеке“ били су осим Љубомира Марковића и Радојко Николић, Марија Орбовић и Даница Оташевић. Првих десет бројева изашло је у тзв. жутој серији, а од броја 11 до 20 графички изглед осмислио је Зоран Јуреш, академски графичар, чиме се заокружује „браон“ фаза. Редакција од наредне године најављује ново рухо часописа, који прати годину изласка из штампе. За четврт века у чачанском гласилу, које има и Online адресу (ISSN 2217/9747), представљене су и бројне светске библиотеке и траг српске књиге у њима: Конгресна библиотека, Националне библиотека Руске Федерације, Јерменска, Шпанска, Немачка, Чешка национална библиотека, као и библиотека Републике Српске. Рубрике „Мрежа“, „Угао“, „Поглед“, „Наслеђе“ увела је библиотекар-саветник Марија Орбовић, у текућој чачанској библиографији у 2013. години пописано је 388 публикација и 26 часописа, а Библиотека од 2006. објављује и извештај о раду одељења, огранака и културно-просветној делатности, где организација песничке манифеастације „Дисово пролеће“ заузима репрезентативно место.

Јубиларни број осим стручних тема и примера из рада више библиотека доноси радове о информатичком описмењавању старих лица, тинејџерским потребама, видео игрицама као подстицају читања код деце, аутоматизованој ревизији, али посвећује пажњу и стогодишњици од почетка Великог рата (рад о Драгомиру Иконићу, уреднику часописа La patrie Serbe који је излазио у Француској), библиотеци целини Јована Давидовића која је проглашена за културно добро од великог значаја, као и доприносу Данице Филиповић и Добрила Аранитовића српском библиотекарству.