Библиотекари и књижничари Моравичког округа окупили су се у уторак, 5. априла 2016. године у просторијама Регионалног центра за професионални развој запослених у образовању у Чачку на Форуму библиотекара који је имао за циљ стручно усавршавање и унапређење међусобне комуникације и сарадње.
Форум библиотекара и књижничара Моравичког округа на коме је учествовало 23 библиотечка радника из школских, специјалних, универзитетских и све четири општинске библиотеке (Горњи Милановац, Ивањица, Гуча и Чачак), одржан је на иницијативу матичне Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у Чачку.

Vesna Stepanovic

У првом делу Форума, Весна Степановић, стручни сарадник на пословима маркетинга, односа са јавношћу и популарисања књиге и читања у НБ „Ђорђе Натошевић у Инђији одржала је предавање под називом „Савремена библиотека и/или мултикултурна установа: зашто су нам празне столице“ у којем је сублимирала своја практична искуства на организацији и реализацији бројних програма и закључила да се културно-просветна делатност (бројне књижевне вечери, промоције, трибине, радионице, курсеви, манифестације, фестивали итд.) често ставља у први план испред основне делатности библиотека за коју она има обучене стручне кадрове. Весна Степановић сматра да је популаризовање библиотечко-информационе грађе и извора и подстицање интереса за књигу један од важних задатака у оквиру културно-просветне делатности сваке библиотеке и да овоме треба додати још и неколико пажљиво одабраних и континуираних активности што би допринело добром позиционирању библиотеке на културној мапи Србије.

Forum bibliotekara

Презентацију на тему „Утицај библиотечко-информационе струке, библиотека и библиотекара данас: реални или само потенцијални капацитет“ одржао је др Богдан Трифуновић, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ и новоименовани председник Библиотекарског друштва Србије.
Представивши колегама тренутно стање у српском библитекарству, иначе најбројнијој струци у сектору културе, али веома слабо видљивој и са минималним буџетом, председник Друштва је предложио будуће кораке за јачање капацитета Библиотекарског друштва Србије које на најбољи начин заступа интересе струке. Он је истакао да је почетком године формирана нова управа БДС која је предложила активан рад на промоцији мисије, циљева и плана развоја БДС, јачање мреже подружница према територијалном и струковном организовању и анимирање новог чланства које би узело учешће у раду БДС и његовим органима.
Након презентације уследила је дискусија чији је закључак био да се у најскорије време поново активира подружница БДС као основа мреже библиотека у Моравичком округу.

IMG_20160405_122822