На основу Закључка Владе Републике Србије од 29. 12. 2012. године, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, доноси одлуку

Да 14. јануар 2013. године, дан прославе српске Нове године, буде нерадан дан.