Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објавила је у електронском облику 16. број стручног часописа за библиотекарство „Глас библиотеке“ за 2009. годину, на адресама www.cacak-dis.rs/izdanja/casopisi/glas-biblioteke и www.cacak-dis.rs/izdanja/elektronska-izdanja. Уредник овог броја је библиотекар-саветник Марија Орбовић, док је главни и одговорни уредник Даница Оташевић, директор Библиотеке у Чачку. „Глас библиотеке“ за 2009. годину садржи 15 прилога из теорије и праксе библиотечко-информационе делатности на 230 страна, које потписују стручни радници седам библиотека из Србије: Народне библиотеке Србије, Библиотеке Матице српске, Универзитетске библиотеке „Светозар Марковић“ у Београду, Библиотеке Правног факултета Универзитета у Београду и градских библиотека Београда, Суботице и Чачка. Електронско издање „Гласа библиотеке“ потпуно је идентично штампаном примерку.

Овај нови систем за електронско објављивање наших издања усклађен је са овогодишњим редизајном сајта Библиотеке и по први пут уводи могућност да корисници преузму целокупан број у pdf формату. Осим тога, електронско издање прати садржај броја, где су појединачни чланци хиперлинковани до њиховог електронског документа, како би корисници могли да преузимају и појединачне прилоге. У току је разматрање опције да се уз име и презиме аутора и наслов чланка у садржају поставе сажетак и кључне речи, како би се што више релевантних информација пружило корисницима на једној веб страници, без потребе преузимања и отварања самих докумената на рачунару. Библиотека ће ретроспективно унети и старије бројеве „Гласа библиотеке“ (до броја 11), док су бројеви 1-10 раније дигитализовани и објављени у оквиру Дигиталне библиотеке Градске библиотеке Чачак, на адреси http://cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html

Садржај „Гласа библиотеке“ 16/2009

ИМПРЕСУМ

Богдан Трифуновић, Александар Вукајловић, УПРАВЉАЊЕ ИНФОРМАЦИЈАМА У ПРОЦЕСУ ДИГИТАЛИЗАЦИЈЕ БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ, стр. 5-21

Весна Ињац-Малбаша, САДАШЊИ И БУДУЋИ КОРИСНИЦИ ВЕБА У БИБЛИОТЕКАМА, стр. 23-33

Тамара Бутиган-Вучај, МАТЕМАТИКА ЗА СВЕ: ДИГИТАЛНА БИБЛИОТЕКА, стр. 35-39

Др Светлана Мирчов, БИБЛИОТЕКА ПРАВНОГ ФАКУЛТЕТА УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, стр. 41-48

Мр Љубица Ћоровић, КАРТОГРАФСКА ЗБИРКА АЋИМОВИЋ У БИБЛИОТЕЦИ ГРАДА БЕОГРАДА – МОДЕЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ, стр. 49-62

Оливера Недељковић, ГОДИНА ПОРОДИЦЕ У БИБЛИОТЕКАМА РУСКЕ ФЕДЕРАЦИЈЕ, стр. 63-84

Наташа Поповић, ИЗМЕЂУ ОДГОВОРНОСТИ И КРЕАТИВНОСТИ: НАБАВКА И НАБАВНА ПОЛИТИКА У БИБЛИОТЕКАМА, стр. 85-107

Миле Тасић, ОТИСАК ДЛАНА, стр. 109-114

Адам Софронијевић, ЗАШТО НАМ ЈЕ ПОТРЕБАН БИЗНИС МОДЕЛ БИБЛИОТЕКЕ, стр. 115-135

Мр Маријана Матовић, ИЗ БЕЛЕЖНИЦА МИЛИВОЈА ФИЛИПОВИЋА, стр. 137-158

Гордана Ђилас, МАРИЈА ЈОВАНЦАИ, стр. 159-170

Мр Маријана Матовић, ПОЛЕТ (1924-1926), стр. 171-176

Др Дејан Вукићевић, КЉУЧНЕ РЕЧИ: СТАРА КЊИГА, КЊИГОЉУПСТВО, стр. 177-179

Марија Орбовић, ПРИЛОЗИ ЗА ЧАЧАНСКУ БИБЛИОГРАФИЈУ, стр. 181-210

Даница Оташевић, ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА „ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС“ У 2009. ГОДИНИ, стр. 228

САДРЖАЈ / CONTENTS