Захваљујући дугогодишњем стрпљивом раду и сарадњи Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, матичне библиотеке Моравичког округа, са библиотекама и библиотекарима у округу, детаљно су упознати сви проблеми који оптерећују нашу струку, нарочито у делу који се тиче 44 школске библиотеке у општинама Чачак, Горњи Милановац, Ивањица и Лучани. Препознавајући потребу бољег теоријског и практичног образовања школских библиотекара у Србији, Библиотека у Чачку је преко своје Матичне службе у 2014. години предложила објављивање приручника за ефикаснији рад школских библиотека, што је Министарство за културу и информисање Републике Србије и подржало кроз финансирање рада Матичне службе. Плод ове иницијативе недавно је угледао светлост дана испод штампарске машине, кроз објављивање публикације „Од осмеха до рачунара: приручник за школске библиотекаре“, коју потписују Дубравка Илић, Данијела Ковачевић Микић, Богдан Трифуновић и Даница Оташевић, а издавач је Градска библиотека у Чачку.

Приручник за школске библиотекаре

Приручник отвара уводник Данице Оташевић, директорке Библиотеке у Чачку и уредника издања, „Од осмеха до рачунара“, који једним делом даје приказ тренутног стања у пракси школске библиотеке, док је већи део текста посвећен правцима неопходних промена како би се остварила Борхесова визија библиотеке као врсте раја. Уводник уједно даје кратки приказ садржаја приручника, уз осврт на значај овакве публикације у данашњем библиотекарству и начине његове употребе од стране стручних радника.

За уводником следе текстови који обрађују уже стручне теме од значаја за свакодневни рад школских библиотекара. Данијела Ковачевић Микић, просветни саветник при Школској управи Моравичког округа, у раду под насловом „Смернице за стручне сараднике – библиотекаре“ поставила је праксу школских библиотекара у актуелне законске и нормативне акте, представљајући све легалне и стручне аспекте формирања школске библиотеке, њеног програма рада, стручог усавршавања запослених, библиотечко-информационе делатности, културног и образовног рада школске библиотеке.

Дубравка Илић, виши-библиотекар и шеф Матичне службе чачанске Библиотеке, у раду „Ризница знања и место хуманог одрастања“ даје основне дефиниције, задатке и функције школске библиотеке, приказ стандарда у раду библиотеке, физичке и стручне обраде публикација и коришћења књижног фонда. Школским библиотекарима на јасан и прецизан начин објашњење су основне фазе у обради књига које пристижу у библиотеку, печаћење, инвентарисање, стручна класификација, УДК групе, каталогизација, каталози, што ће значајно помоћи свима који започињу свој рад у библиотеци или су са мање искуства из ових области стручног рада. Дубравка Илић такође даје основне смернице за културно-просветни рад школских библиотекара, засноване на њеном богатом искуству у раду са децом на терену Моравичког округа.

Богдан Трифуновић, виши-библиотекар Центра за дигитализацију Градске библиотеке у Чачку, аутор је следећег прилога из области информационих технологија „Унапређење и иновирање рада школске библиотеке путем нових технологија“. Аутор кроз овај текст упућује библиотекаре на коришћење нових технологија и дигиталних издања, у циљу бољег позиционирања школске библиотеке на медију који ученици већ користе – интернету, усавршавања капацитета библиотеке за коришћење електронских медија као што су електронске књиге и издања, и изградње веб сајта или странице школске библиотеке. Рад је илустрован примерима из постојеће библиотечке праксе у земљи и иностранству.

Богдан Трифуновић потписује и „Речник појмова у библиотечко-информационој делатности“, заснован на старијој речничкој литератури и новим појмовима који су продрли у теорију и праксу. Овај речник на 15 страна има за циљ да кратко информише библиотекаре о селекцији најважнијих појмова који се користе у струци.

Приручник је обогаћен „Мислима за сва времена“, Ранганатановим и Гормановим златним правилима библиотекарства, фотографијама из фото-архиве Градске библиотеке у Чачку, као и веома практичним Адресаром библиотека Моравичког округа који затвара издање. Дизајн и штампање публикације у 300 примерака дело је „Лола Предузетништва“ из Београда. Сви заинтересовани за набавку ове публикације могу се обратити издавачу преко постојећих контакт информација.