Из штампе је изашао 22. број часописа за библиотекарство „Глас библиотеке”, који скоро три деценије објављује чачанска Библиотека. У броју чији је главни и одговорни уредник Даница Оташевић на 238 страна објављено је тринаест тематски разноврсних стручних радова. Поред чачанских библиотекара, др Богдана Трифуновића, Наташе Кривачевић Поповић, Марије Радуловић, мср, Мирка Дрманца, Александара Вукајловића и Тамаре Јанковић, мср, текстове потписују и сарадници из библиотека у Краљеву, Ужицу, Београду и Новом Саду. Уз радове који се баве аспектима савременог библиотекарства у свету и код нас, часопис у оквиру рубрике Наслеђе доноси текст о официру, ратнику, дипломати и писцу Радоју Јанковићу (Чачак, 1879 ‒ Београд, 1943), који је резултат истраживачког рада Данице Оташевић. Сажетке радова на енглески језик превела је Тијана Бежанић, мср, а за ликовно-графичку опрему најновијег „Гласа библиотеке” побринуо се Зоран Јуреш.

Ово угледно библиотечко гласило у 300 примерака штампао је „Атеље Јуреш”, а електронско издање ће ускоро бити доступно на сајту Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”.