На основу Одлуке о укидању ванредног стања („Сл. гласник РС“, бр. 65/2020 од 6. 5. 2020), а у вези са Обавештењем о руковању грађом у условима пандемије Вируса САРС-КОВ-2 Народне библиотеке Србије, Одељења за заштиту, конзервацију и рестаурацију од 25. 4. 2020. године  и  члана 38. став 1. алинеја 27. Статута Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“, др Богдан Трифуновић, доноси

О Д Л У К У

  1. Градска библиотека наставља рад са корисницима од петка 8. маја 2020. године у периоду 8-18.00 часова радним данима и 9-14.00 часова суботом.
  2. Наставак рада са корисницима организоваће се у складу са препорукама за заштиту здравља запослених и корисника, што подразумева: обавезно ношење заштитних маски у објекту Библиотеке; обавезно ношење заштитних рукавица за запослене који рукују са библиотечком грађом; изоловање раздужене грађе минимум 24 сата; појачане мере хигијене и чишћења просторија и радног простора; забрана коришћења система климатизације.
  3. 3. Читаонице Библиотеке неће радити са корисницима због мера заштите здравља.
  4. Корисници ће моћи да физички користе просторије установе на приземљу и првом спрату, поштујући мере заштите здравља као што су ношење заштитних маски, одржавања дистанце у односу на друга лица и истовременог боравка до три корисника у одељењу.
  5. Корисници могу да у овом периоду раздуже грађу коју имају код себе, позајме до три наслова и изврше продужење чланарине, односно учлањење у Библиотеку. Корисници могу да путем телефона 032/340-960 и 032/342-755, као и на email biblioteka@cacak-dis.rs провере расположивост одређених наслова и изврше резервацију књига.
  6. Корисници ће грађу коју враћају у Библиотеку одлагати на наменским пултовима и полицама које ће бити постављене поред Позајмног и Одељења за децу и младе. Грађа коју су корисници вратили остаје на тај начин изолована најмање 24 часа пре њеног раздуживања, враћања у фонд и издавања другим корисницима.
  7. Сва одељења наставиће да пружају услуге корисницима путем телефона и електронске поште, као и путем међубиблиотечке размене. Корисници могу да се консултују са стручним радницима Библиотеке око фонда, жељених наслова или публикација и да електронским путем добију скенирану или фотографисану грађу, односно преко међубиблиотечке размене.
  8. 8. Огранци на селу накнадно ће почети рад са корисницима, о чему ће јавност бити благовремено обавештена.

 

У Чачку, 7. 5. 2020.                                                               др Богдан Трифуновић, директор