Огранак Градске библиотеке у Пријевору пресељен је у нов, адаптиран простор локалног Дома културе и започео је рад са корисницима 10. децембра. Захваљујући средствима Града Чачка и Библиотеке Одељење је добило ново рухо – фасаду, подне облоге, грејање, климу. Просторије су окречене, улазни део је визелно препознатљив, лако доступан и адекватан за пружање библиотечко-информационих услуга.

Библиотечка традиција у Пријевору постоји готово девет деценија, а Огранак чачанске Библиотеке ради са краћим прекидима од 1975, а у континуитету од 6. маја 2002. године. Деца, школарци, млади, одрасли мештани и савремени пољопривредници су најактивнији чланови и њима је доступан богат књижни фонд који покрива различита интересовања, а чини га око 5.500 публикација.