Са првим радним даном у 2013. години, 3. јануаром, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ увела је у коришћење нове библиотечке чланске карте за своје кориснике. Потпуно нови дизајн и формат у служби су обимних промена које се у Градској библиотеци Чачак дешавају од средине 2010. године на пољу електронске обраде књижног фонда у новом програму и аутоматизације позајмице књига на два највећа одељења, Позајмном и Дечјем. Захваљујући напорном раду колектива чачанске Библиотеке у нову 2013. годину улазимо са значајним модернизовањем свог рада и унапређењем квалитета услуга које пружамо.

Чланска карта Градске библиотеке Чачак

Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ од јуна 2010. године пуноправни је члан Виртуелне библиотеке Србије и COBISS.SR система, што је установи омогућило умрежавање са преко 150 библиотека Србије и изградњу електронског каталога Библиотеке. Електронски каталог, доступан на адреси http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?command=CONNECT&lani=sc&base=70850, током протеклих 30 месеци нарастао је до 54.167 записа о књигама из фондова Позајмног, Дечјег и Завичајног одељења, док је рад на уносу фонда Научног одељења у току, а предстоји унос и фондова Депоа, огранака и Одељења периодике. Корисници могу путем интернета да претражују каталог Библиотеке, да проналазе информације о књигама и њиховој локацији у одељењима, а током 2013. године биће омогућено претраживање каталога на корисничким рачунарима у просторијама Библиотеке и могућност електронског резервисања грађе, односно увида у то да ли је одређена публикација у фонду или је задужена од стране другог корисника. Аутоматизацију библиотечку грађе у Градској библиотеци Чачак у 2012. години финансијски је помогло Министарство културе и информисања Републике Србије, захваљујући успешном пројекту којим су чачански библиотекари конкурисали код надлежног министарства.

Наличје чланске карте ГБ Чачак

Саставни део посла аутоматизације представља и систем електронског задуживања и раздуживања књига, који је од јануара 2013. године заживео у Позајмном и Дечјем одељењу. За преко 5.000 корисника Позајмног и Дечјег одељења који су учлањени у 2012. години издају се нове чланске карте и повлаче из оптицаја старе, бесплатно уколико чланарина из 2012. и даље важи. Нови корисници у 2013. години добијају нове чланске карте, као и они који своје чланство обнављају у овој години, али и даље по старој цени чланарине. Нове чланске карте (дизајн Миленко Савовић, Чачак) мањег су формата, 85×55 mm, и тиме су лакше за ношење и чување. На лицу сваке чланске карте налази се лого установе и пун назив Библиотеке, са QR кодом установе који корисницима отвара веб страницу Библиотеке на њиховим мобилним уређајима. На наличју чланских карата налази се одштампана термална налепница са логом установе, бар кодом за електронско очитавање чланске карте и члански број корисника. На дну наличја налазе се основне контакт информације о Библиотеци: телефон и адреса на интернету. Чланске карте се пластифицирају током процеса њихове израде, који не траје дуже од три минута.

Надамо се да ће нове чланске карте, као коначни производ за кориснике из комплексног и обимног посла аутоматизације позајмице библиотечке грађе у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ Чачак, бити погодније за ношење и чување од старих и да ће њихов пуни смисао доћи до изражаја у бржој и прецизнијој услузи за крајње кориснике библиотеке.