Rajna-DragicevicКолико је српска нација (не)писмена и каква је улога школа и библиотека у очувању језика и писмености? Да ли смо се вратили неколико корака уназад кад је у питању познавање језичких норми? Да ли систем вредности у школи и култури и даље постоји, или је све допуштено? На та и многа друга питања одговараће у петак, 11. децембра 2015. године, у 18 часова у Сали Скупштине града др Рајна Драгићевић, редовни професор Филолошког факултета у Београду.

Трибину на тему „Школе и библиотеке као чувари српског језика“ покреће Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, а све у оквиру програма прославе Дана града Чачка. Доктор филолошких наука и стручњак у области лексикологије, лексикографије и творбе речи, др Драгићевић објавила је неколико монографија и преко сто радова у научним и стручним часописима. За Лексикологију српског језика добила је 2008. године награду „Павле Ивић“ за најбољу књигу из области србистике. Исту награду добила је 2009. године са групом аутора и за Речник српскога језика Матице српске. Осим лексикологије и лексикографије Рајна Драгићевић бави се и методиком наставе српског језика. Написала је уџбенике за српски језик за 4. и 5. разред основне школе, а учествовала је као један од аутора у изради две збирке задатака из српског језика за студенте Филолошког факултета. За Српски језик за 4. разред (2005) награђена је наградом „Стојан Новаковић“ за најбољи уџбеник за ниже разреде основне школе. Као врсни стручњак учествовала је у више пројеката Министарства науке Републике Србије. Била је члан Комисије за основну школу Националног просветног савета, а сада је члан сарадник Матице српске, Комисије за творбу речи Међународног славистичког комитета, Комисије за лексикографију и лексикологију Одбора за стандардизацију. Члан је уредништва већег броја лингвистичких часописа: „Јужнословенски филолог“, „Наш језик“, „Анали Филолошког факултета“ и „Књижевност и језик“.

Предавање др Рајне Драгићевић у Чачку намењено је свим грађанима који желе нешто више да знају о свом језику, а нарочито професорима српског језика и књижевности у основним и средњим школама, библиотекарима и ученицима.

Предавање „Школе и библиотеке као чувари српског језика“ бодовано је према Правилнику о сталном стручном усавршавању наставника, васпитача и стручних сарадника са три сата стручног усавршавања.