Захваљујући Минастарству просвете и науке Републике Србије и донаторским компанијама „Телеком Србија“, „Гранд Пром“, „Victoria Group“, „Swislion“, i TE „Никола Тесла“, ђаци Моравичког округа добили су 1000 књига „Најлепше српске бајке“. Вредност ове донације у новцу је око 400.000 динара али је практично далеко већа јер ће многа деца први пут добити на поклон књигу. Циљ ове велике акције која је започела почетком године, а обухвата децу целе Србије, јесте да ученици  који нису у могућности да купе књигу добију је на поклон, а књиге су намењене и за школске библиотеке, посебно оне у рурарним срединама.

Контигент од 1.000 књига стигао је у Школску управу у Чачку 1. октобра и тако свечано најавио почетак Дечије недеље. Школска управа Моравичког округа одвојила је 320 књига првог и другог дела „Најлепших српских бајки“ и поклонила Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ подржавајући на тај начин пројекат „Библиобусом до читалаца на селу“. У две књиге штампане су бајке: Баш Челик, Златна јабука и девет пауница, Чардак ни на небу ни на земљи, У цара Тројана козје уши, Правда и кривда, Немушти језик, Јарац Живодарац и др. Књиге су лепо илустроване и прилагођене дечијем узрасту.

Књиге ће у наредном периоду стићи до најудаљенијих школа чачанске општине али и до малишана у Међуречју, Драгачеву и другим крајевима Округа.

Прве примерке Бајки, Библиотека је поклонила ђацима Основне и средње школе   „1. новембар“.