Ученици основних и средњих школа са територије Града Чачка који су школску 2023/24. завршили са одличним успехом и ове године добијају награду – бесплатну једногодишњу чланарину Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис”.
Одлични ученици имају могућност да искористе поклон упис (нови или продужење ранијег) у периоду од 28. јуна до 30. септембра, а потребно је да понесу сведочанство односно ђачку књижицу и дају на увид библиотекару на Инфо-пулту Библиотеке или у огранцима у Мрчајевцима, Заблаћу, Пријевору или Прељини.