Жири за награду коју додељује Градска библиотека ,,Владислав Петковић Дис” у Чачку за есеј о Дисовом стваралаштву на 56. Дисовом пролећу радио је у следећем саставу: проф. др Снежана Милосављевић Милић (председник), др Дејан Вукићевић и проф. др Владимир Гвозден (чланови). Након вишеструког читања и анализе седам пристиглих радова, жири је донео једногласну одлуку да се прва награда додели раду под насловом „Песник плавих мисли: Дисова песничка егзистенција у песми Плаве мисли”  потписаним шифром  „Николај Ставрогин”  аутора Младена Гојковића. Друга награда додељује се раду  под насловом „Владислав без Диса: загрцнута идила” потписаним шифром  „баобаб”  аутора Уроша Ђурковића, а трећа награда раду под насловом „Поглед испод живота” потписаним шифром  „мај”  аутора Дуње Илић.

У образложењу жирија за доделу награде за најбољи есеј о Владиславу Петковићу Дису за 2019. годину између осталог се каже: Иако је одзив аутора на текст конкурса могао бити већи, мишљења смо да су овогодишњи радови репрезентативни,  како  за  смернице којима се креће актуелна, и изван званичних институционалних оквира, рецепција Дисовог дела,  тако и за могуће странпутице које, гледе методолошких и имплицитнопоетичких загонетки, могу чекати истраживача.

Првонаграђени Младен Гојковић рођен је 1991. године у Зајечару. Диплому мастер филолога за српски језик и књижевност стекао је на Филолошком факултету у Београду. Пише огледе, чланке и есеје из српске књижевности. Живи у Бољевцу.