Жири 49. „Дисовог пролећа“ за есеј о Дисовом стваралаштву, у саставу: Ана Гвозденовић, Александра Ђурић и Милан Алексић (председник), имао је задатак да одабере и награди три есеја од приспелих тринаест радова на овогодишњи конкурс. Жири је са задовољством констатовао да је квалитет радова значајно увећан у односу на прошлогодишњи конкурс.

У току читања три рада су се издвојила својом усредсређеношћу на специфичне проблеме при анализи Дисове поезије, али и приступом који почива на тумачењу песама. Прва два издвојена рада се баве књижевним анализама, први питањем употребе личне заменице ЈА у Дисовој поезији, а други доживљајем живота и стварности у Дисовим песмама, док трећи рад полази од упоредне анализе Дисове поезије и филозофских идеја на размеђи деветнаестог и двадесетог века.

Жири је одлучио да прву награду за есеј додели раду „Висока фреквентност у употреби заменице ЈА у Дисовој поезији“ који указује да је ово језичко питање важан део песничког поступка Владислава Петковића Диса. Аутор рада се труди да покаже како је често коришћење личне заменице за прво лице једнине у Дисовим песмама повезано са неким од средишњих питања његове поетике, као што су замена места субјекта и објекта, јер се заменица ЈА најчешће употребљава у инверзији што указује на извесно повлачење песничког субјекта. Са друге стране, у раду је препознато и ограничење оваквог приступа јер је сувише честа употреба заменице ЈА доводила до стилских некоректности. На тај начин овај есеј прецизно указује на могућности, домете и значај једнe компоненте песничког поступка Владислава Петковића Диса.

Коначан редослед награђених на овогодишњем конкурсу за есеј о песништву Владислава Петковића Диса:

I награда: „Висока фреквентност у употреби заменице ЈА у Дисовој поезији“ (шифра: Дел Мар) аутора Марка Столића из Београда, професора енглеског језика.

II награда: „Одсуство и визија јаве у поезији Владислава Петковића Диса“ (шифра: Лилит) аутора Катарине Пантовић из Београда, ученице трећег разреда Филолошке гимназије

III награда: „Филозофија ирационализма у Дисовој поезији“ (шифра: Архе) аутора Горана Кошутића из Новог Сада, студента треће године Филозофског факултета

Жири остаје у нади да ће конкурс за есеј о Дисовом песништву наићи на још већи одзив у наредним годинама и да ће се круг проучавалаца Дисове поезије непрестано увећавати.