Најшири круг корисника чачанске Библиотеке (њих 7.400 тренутно активних) одређује набавну политику куће, тј. профил куповине књига, што путем јавних набавки, што кроз откуп Министарства. Осим куповине, која је најоптималнији вид набавке у свим јавним библиотекама, књиге и други библиотечки материјали набављају се и путем обавезног примерка, поклона и размена.

0001

Трудећи се да задовољи читалачке потребе свих корисника без обзира на животно доба, пол, степен образовања, занимање, интересовања итд. али и да уради најбољи могући одабир публикација у све већој издавачкој продукцији тим библиотекара Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ набавља актуелне и квалитетне публикације (по садржини и физичким својствима), оне за које сматра да ће се користити, а не складиштити обраћајући посебно пажњу на попуњавање фонда за децу и младе.

Град Чачак је у 2016. години обезбедио 1.400.000 динaра за набавку књига за Библиотеку од којих је за првих седам месеци кроз две јавне набавке за књиге потрошено око 500.000 и набављено око 800 књига. До краја године, највећим делом после Београдског сајма књига, када је и најбогатија издавачка понуда, биће набављене књиге у вредности 900.000 динара.

Министарство културе Републике Србије сваке године откупљује знатан број књига за јавне библиотеке, па и за чачанску. Ове године су од Комисије за откуп публикација приспели  спискови са  преко 2.200 понуђених публикација са којих су библиотекари  могли самостално да врше одабир књига из издавачке продукције  2015.  и попуне свој фонд. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ имала је суму од 1.162.690 динара што је за око 160.000 динара мање него прошле године,  а свој  фонд је обогатила са 1.896 нових књига.