На овогодишњи конкурс за рукопис прве песничке збирке, чијем аутору Градска библиотека Владислав Петковић Дис у Чачку додељује награду „Млади Дис“, стигло је 26 радова.

Жири са извесном дозом жаљења констатује да се број пристиглих рукописа из године у годину смањује, што ограничава могућности избора и утиче на опадање свеукупног квалитета жирираних радова. Ово је највероватније последица експанзије интернета који нуди неограничену могућност (само)објављивања, али исто тако утиче на изостанак свести о потреби рецензије, критичке процене поезије и институционализованог издаваштва.

Жири у саставу Милош Петковић (председник), Енес Халиловић и Владимир Стојнић једногласно је одлучио да ове године награда припадне рукопису потписаном шифром Риба. Разрешењем шифре открило се да рукопис потписује Бојан Марковић (1985) из Ужица.

Међу пристиглим рукописима који махом практикују стереотипно схваћену духовност и/или недовољно промишљени сентиментализам, рукопис Бојана Марковића издвојио се управо телесношћу текста, сензибилитетом за неоавангардне технике, као и поетичком и квалитативном уједначеношћу већине песама. Специфична, и што не рећи: младалачка, готово раскалашна експресивност у наведеном рукопису укршта се са симулацијама надреалистичких техника аутоматског писања, са духовитошћу и језичком игривошћу. Свест о текстуалном експерименту и о језику као дому песме и света говори да је овде реч о аутору који смело и зрело започиње своју библиографију, али од кога тек треба очекивати даље песничко сазревање.

Поред награђеног, жири нарочито похваљује рукопис потписан шифром Леамас, који се издваја од осталих уједначеним квалитетом, а чијег аутора охрабрује да истраје у раду на овом тексту и у покушајима да га објави. Иза шифре Леамас крије се млади Марко Томић из Јагодине (1989), који је на добром поетском путу.

Од преосталих рукописа, жири издваја оне у којима је препознао поједине успеле песничке моменте, а то су они потписани шифрама:  Наум Константин, који потписује Марко Глишић (1983) из Крагујевца, Сван Рокантен који потписује Златко В. Стевановић (1989) из Ужица, Лилит који потписује Катарина Пантовић (1994) из Београда, и Дамаскин који потписује Јана Алексић (1984) из Београда.