Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, као матична библиотека за Моравички округ, добила је бесплатан приступ електронској бази Медијске архиве Ебарт, коју могу да користе и друге општинске библиотеке (библиотеке у Ивањици, Гучи и Горњем Милановцу), као и Гимназија у Чачку. Ова услуга обезбеђена је програмом који финансира Министарство за културу и информисање Републике Србије, а којим су јавне библиотеке у земљи препознате као носиоци и извори информација за све грађане. Корисници овој бази могу да приступе преко рачунара у библиотекама.

Основна активност Ебарт-а је заштита и архивирање штампаних медија у електронској форми. Ебарт Медијска документација развила је сопствени систем електронског архивирања и претраге најзначајнијих штампаних медија у бази података Актуелна Архива. Осим тога Ебарт нуди и услугу прес клипинга. специфичну по томе што клијентима омогућава креирање властите базе података.

Поред штампаних Медијска Документација ради и видео-архиву. Прате се најутицајније националне телевизије са могућношћу израде транскрипата.

Актуелна архива представља базу података текстова из штампаних медија у Србији. Архива садржи 27 дневних, недељних и месечних новина које излазе на читавој територији Србије. У њој су складиштени сви релевантни текстови из штампаних медија од почетка 2003. године до данашњег дана. У архиви се данас налази око 3.000.000 потпуно индексираних текстова које је могуће претраживати у пуном тексту.