На основу члана 10. Правила о организовању манифестације „Летњи дани културе у Чачку“ као културно забавне манифестације свих културних стваралаца у Чачку и Одлуке o манифестацијама  у области културе од значаја за град Чачак («Сл лист општине Чачак», бр.7/2006 и 8/2006 и «Сл лист града Чачка», бр.4/2009 и 10/2009), Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ као организатор Летњих дана културе у Чачку за 2016. годину и Одбор Летњих дана културе у Чачку, објављују позив на

КОНКУРС
за учешће на

Летњим данима културе у Чачку  у 2016. години

 

  1. Услови за учешће на конкурсу

На конкурсу могу учествовати појединци, организације, удружења са територије општине Чачак са својим програмима из области културе и уметничког стваралаштва. Предлагачи могу конкурисати само са једним програмом. Установе културе из Чачка не могу конкурисати.

Програми који се бирају су подељени у пет области културе и уметничког стваралаштва:
1) музички програми,
2) књижевни програми,
3) ликовно-визуелни програми,
4) филмско-мултимедијални програми,
5) сценски програми.

Сви програми биће изведени на манифестацији у јулу и августу 2016. године. Трајање манифестације, локације и датуме одржавања програма одредиће Одбор Летњих дана културе у договору са носиоцима програма.

Укупан буџет манифестације у 2016. години је 900.000 динара. Појединачни програми могу бити финансирани или суфинансирани максимално до 10% укупног буџета манифестације. Трошкови исхране, пића и преноћишта неће се финансирати или суфинансирати.

Учесници обезбеђују организационо-техничке услове за реализацију својих програма.

Након реализације програма, изабрани учесници манифестације су дужни да доставе извештај о реализованом програму и финансијски извештај о утрошеним средствима Одбору Летњих дана културе на прописаном обрасцу, најкасније 10 дана по окончању програма.

 

  1. Подаци о изборном поступку

Одбор Летњих дана културе донеће одлуку о изабраним програмима у року од 20 дана по окончању конкурса у складу са Одлуком o манифестацијама у области културе од значаја за град Чачак и Правилима  о организовању манифестације „Летњи дани културе у Чачку“.

Одлука о изабраним програмима биће објављена на веб сајту организатора манифестације. Организатор манифестације контактираће предлагаче изабраних програма електронски, телефоном или писменим путем у циљу склапања уговора о реализацији програма у оквиру манифестације.

 

  1. Рок и начин подношења пријаве

Конкурс је отворен од 30. марта до 30. априла 2016. године.

Конкурсна документација се може преузети са интернета на адреси www.cacak-dis.rs/letnji-dani-kulture-2016

Конкурсна документација попуњава се искључиво електронски. Неблаговремене и непотпуне пријаве на конкурс неће се разматрати.

Пријаве на конкурс слати искључиво на прописаном обрасцу путем поште, електронски на letnjidanikulture@cacak-dis.rs или лично на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак са назнаком -за конкурс Летњих дана културе.

КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

Позив на конкурс
Образац за пријаву програма
Извештај о реализованом програму