Поводом 60. Дисовог пролећа, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” из Чачка и Одбор Дисовог пролећа расписују конкурс за рукопис за прву песничку збирку написану на српском језику, аутора до 31 године старости.

Аутору најбољег рукописа, по одлуци трочланог стручног жирија, припада плакета „Млади Дис” и право да му Библиотека објави прву песничку књигу у едицији „Токови”.

Награда „Млади Дис” аутору најбољег песничког рукописа биће додељена у Чачку на завршној свечаности 60. Дисовог пролећа.

Конкурс за Награду „Млади Дис” отворен је до 21. априла 2023. године.

Рeзултати конкурса биће објављени најкасније до 22. маја 2023. године.

Аутори достављају рукописе за конкурс у електронском документу (pdf, word или компатибилан формат) потписане шифром, са најмање 30 песама на српском језику. Решење шифре треба послати у другом електронском документу, у коме ће се поред имена и презимена аутора навести и потпуни контакт подаци.

Рукописе слати на имејл адресу diskonkursi@gmail.com са назнаком „за конкурс Млади Дис”, најкасније до 21. априла 2023. године.

****************************************************************************************************************************************************

Поводом 60. Дисовог пролећа, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис” из Чачка и Одбор Дисовог пролећа расписују Конкурс за есеј о песнику Владиславу Петковићу Дису или одјецима његове поетике у опусу лауреата Дисове награде. Право учешћа имају млади књижевни критичари, студенти, постдипломци и ученици средњих школа.

Награде најбољим есејистима (диплома и новчани износ) биће уручене у Чачку на завршној свечаности 60. Дисовог пролећа. Аутори награђених есеја стичу право и да им се есеји објаве у листу „Дисово пролеће” у целости или делу, у зависности од дужине текстова.

Конкурс за есеј о Дису је отворен  до 21. априла 2023. године.

Рeзултати конкурса биће објављени најкасније до 22. маја 2023. године.

Аутори достављају рукописе за конкурс дужине једног ауторског табака (до 30.000 карактера) у електронском документу (pdf, word или компатибилан формат), потписане шифром. Решење шифре треба послати у другом електронском документу, у коме ће се поред имена и презимена аутора навести и потпуни контакт подаци.

Рукописе слати на имејл адресу diskonkursi@gmail.com са назнаком „конкурс за есеј о Дису”, најкасније до 21. априла 2023. године.

Чачак, 2. март 2023.

 Председник  Одбора Дисовог пролећа

                                                                                Петар Матовић