Одбор 52. Дисовог пролећа на конститутивној седници одржаној 4. фебруара 2015. године у саставу: Данијела Ковачевић Микић, председник, и чланови: Живорад Недељковић, Александар Дачић, Ана Богићевић, Александар Поповић, Предраг Лошић, Мирјана Алексић, Марија Радуловић и Љубиша Ћирковић, донео је одлуку о расписивању конкурса за рукопис за прву песничку збирку написану на српском језику аутора до 31 године старости и конкурс за есеј о Дису и Дисовом стваралаштву.

Odbor

Неопходно је да песници, који конкуришу за награду „Млади Дис“, доставе организатору Дисових свечаности рукопис у три примерка са најмање 30 песама на српском језику потписаних шифром најкасније до 10. априла 2015. године. Разрешење шифре слати у посебном ковертом уз рукопис на адресу Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак, са назнаком „за конкурс“.

Стручни жири резултате ће саопштити најкасније до 20. маја 2015. године а најбољи рукопис за прву песничку збирку Градска библиотека штампаће и објавити у едицији Токови као 34. књигу младог песника.

 Право учешћа на конкурсу за есеј о Дису и Дисовом стваралаштву имају млади књижевни критичари, студенти, постдипломци и ученици који проучавају поезију родоначелника српске модерне. Радове слати у три примерка потписана шифром, а решење шифре доставити у посебном коверу уз рукопис на адресу Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак, са назнаком „за конкурс“.

Конкурс је отворен до 10. априла 2015. године а стручни жири наградиће три најбоља есеја и резултате саопштити до 20. маја.

 

Конкурс за песничку награду Млади Дис

          Поводом 52. Дисовог пролећа, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ и Одбор Дисовог пролећа расписују традиционални конкурс за рукопис за прву песничку збирку написану на српском језику, аутора до 31 године старости. Аутор доставља организатору рукопис у три примерка са најмање 30 песама на српском језику, потписан шифром. Решење шифре слати у посебном коверту уз рукопис.

Конкурс је отворен до 10. априла 2015. године.

Аутору најбољег рукописа, по одлуци трочланог стручног жирија, припада плакета Млади Дис и право да му Библиотека објави прву песничку књигу у едицији Токови.

Рeзултати конкурса биће објављени најкасније до 20. маја 2015. године.

Рукописи се не враћају.

Награда Млади Дис аутору најбољег рукописа биће додељена у Чачку на завршним свечаностима 52. Дисовог пролећа.

Рукописе у три примерка слати на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак, са назнаком „за конкурс“.

 

Конкурс за есеј о Дису

          Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ и Одбор Дисовог пролећа расписују конкурс за есеј о песнику Владиславу Петковићу Дису и његовом стваралаштву. Право учешћа имају млади књижевни критичари, студенти, постдипломци и ученици. Аутори шаљу радове у три примерка, потписанe шифром, а решење шифре достављају у посебном коверту уз рукопис.

Конкурс је отворен до 10. априла 2015. године.

Трочлани стручни жири ће одабрати три најбоља рада чије ауторе Библиотека новчано награђује.

Одлука жирија биће саопштена до 20. маја 2015. године, а награде уручене на завршним свечаностима 52. Дисовог пролећа у Чачку.

Рукописе у три примерка слати на адресу: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Господар Јованова 6, 32000 Чачак, са назнаком „за есеј“.

Чачак, 4. фебруар 2015.

Председник Одбора Дисовог пролећа
Данијела Ковачевић Микић