У складу са принципом транспарентности свог пословања и доступности информација везаних за годишњи извештај и буџет установе, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ објављује на свом вебсајту „Извештај о раду“ за 2012. и „Извештај о преносу средстава из буџета Града Чачка“ за исту годину. Оба извештаја прихватио је Управни одбор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ на седници одржаној 19. априла 2013. године, док је Скупштина града Чачка прихватила извештаје на седниици одржаној 29. и 30. маја 2013.