Захваљујући архивском истраживачком раду сараднице „Гласа библиотеке“ Ковиљке Летић, један до сада непознат део историјата Библиотеке у Чачку је осветљен, односно тадашње Уједињене књижнице и читаонице у Чачку у годинама пред Други светски рат. У чланку „Уједињена књижница и читаоница у Чачку“ (стр. 125-138) ауторка је разоткрила непознате детаље који су претходили укидању Читаонице 1937. године и њеном поновном отварању 1939, залагањем тадашњих грађана Чачка и просвећених појединаца. У чланку су објављени по први пут и документи из Архива Југославије који се односе на поменуте догађаје. Пун текст чланка можете преузети са адресе http://www.cacak-dis.rs/elektronska_izdanja/koviljka-letic-ujedinjena-knjiznica.pdf

Сажетак рада Ковиљке Летић: „Грађанска читаоница у Чачку обновљена је потврђивањем њених Правила од стране Министарства просвете 26. марта 1921, а Правила Уједињене књижнице и читаонице одобрена су 16. маја 1934. године. Одлуком од 7. маја 1937. Краљевска банска управа у Сарајеву затворила је Књижницу и читаоницу у Чачку јер су у управу овог Друштва били изабрани људи за које је постојала сумња да су присталице комунистичких идеја. Поновни рад Уједињене књижнице и читаонице у Чачку почео је 26. априла 1939. године, када је Књижница имала 3.519 књига, а следеће године 1.152 читаоца и 3.117 издатих књига. Највише су читани српски писци у издању „Народне просвете”, затим дела Толстоја, Достојевског, Мопасана, Цвајга и „Нолитова издања”.“