Центар за дигитализацију Градске библиотекe „Владислав Петковић Дис“ дигитализовао је целокупну колекцију часописа „Преглед цркве епархије жичке“ који је излазио у периоду 1919-1938. година и објавио у Дигиталној библиотеци (http://cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html). Ова значајна завичајна колекција се састоји од 20 годишта, 166 бројева или тачније 6.482 странице. Са задовољством можемо да нагласимо да је овај велики посао урађен у сарадњи са Завичајним одељењем Народне библиотеке „Стефан Првовенчани“ у Краљеву.

„У уводнику првог броја читаоци су обавештени да је циљ часописа да објављује полуслужбене вести, али да ће се `пустити и радови других пријатеља цркве и свештеника у којима ће се третирати актуелна питања религије, морала, просвете, из нашег народа и свештенства, пољопривреде и хигијене, као и све оно, што ће бити поучно и корисно за народ.` Поред службених вести, као што су наредбе Синода и жичког епископа, епархијски извештаји, објаве, одликовања, унапређења и казне свештеника, објављени су текстови из историје епархије, српске средњовековне историје, из Првог светског рата, путописи и етнолошки текстови. У рубрици `Библиографија` објављивани су прикази књига и листова, не само религијске садржине, већ и књига поучног и забавног карактера. `Преглед` спада међу угледније часописе те врсте у Србији, а зато је заслужан Живојин Гл. Алексић, који га је уређивао од октобра 1922. до августа 1936. године. Прве три године уредник је био Сретен Ј. Михаиловић. Ова два свештеника су написала највећи број прилога, али запажени су и бројни текстови Радомира Кречковића, Николаја Велимировића и Јефрема Бојовића.“

(Марија Орбовић, Чачанско штампарство и издаваштво: библиографија 1833-1941, Чачак : Градска библиотека, 1998, стр. 79-80.)

Колекција часописа „Преглед цркве епархије жичке“ подељена је према годинама излажења, од 1919. до 1938. године, када се излажење часописа сели у Краљево, али под новим именом „Жички благовесник“. Колекција је претражива преко кључних речи, које покривају наслове и поднаслове чланака, њихов садржај и ауторе чланака, када су они потписани. Ширина скенираних страна износи  900 пиксела, документи су у jpg формату.