SlobodaКомпанија „Слобода“ А.Д. из Чачка је крајем 2015. године привремено уступила своју архивску грађу (Лист Компаније „Слобода“ и око 5.000 фотографија) Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ ради дигитализације материјала. Лист компаније „Слобода“ излази у континуитету од 1963. године до данас,  у почетку два пута месечно, а потом ређе: квартално, шестомесечно или једном годишње на четири, шест или осам страна. До данас је објављен 561 број листа компаније „Слобода“ од чега је 479 добило свој дигитални облик захваљујући Центру за дигитализацију чачанске Библиотеке. Да би ова колекција била комплетна потребно је пронаћи недостајуће бројеве 1-7 из 1963. године, бројеве 103-150 из 1972. и 493-516 од 1993 до 2001. године којих нема у архиви фабрике. Ова грађа је од непроцењивог значаја за историју Града, Завичајни фонд Градске библиотеке и за „Слободу“.

Укупан број скенираних страница новина које су добиле свој дигитални облик је 3224, а тренутно је у току дигитализација фото архиве компаније од оснивања па до данас: фотографије прослава великих јубилеја и значајних догађаја из историјата фабрике. Завичајно одељење Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ ће након дигитализације ову грађу трајно чувати у оквиру својих Дигиталних колекција и учинити је много видиљивијом корисницима на интернету.