За хроничаре и знатижељне да упознају своју прошлост, лист „Чачански глас“ је извор многих информација. Комплетти „Чачанског гласа“ од првог броја штампаног 16. јула 1932. године до данашњих дана, могу се наћи у Завичајном одељењу Градске библиотеке, Историјском архиву, Народном музеју и редакцији листа. Да истраживачима „приближи“ прошлост, потрудила се Градске библиотека дигитализацијом локалног листа и постављањем у Дигиталну библиотеку (http://cacak-dis.rs/dig_bibl/index.html) бројева објављених у  периоду 1932-1935 (Чачански глас), 1945-1946 (Слободни глас) и 1951-1953. година(Чачански глас).

Укупно је на Интернет адресу библиотеке постављено 1.925 фајлова, или 366 бројева „Чачанског гласа“ који су претраживи по више основа; кључна реч, година издања, месец, географски појам.. То значи да је „Чачански глас“ сада доступан за претраживање корисницима из целог света. На обради „Гласа“ и припреми за постављање на Интернет, радили су војници на цивилном служењу војног рока Владимир Симић, Слободан Пауновић и Иван Трнавац, као и радници Библиотеке Александар Вукајловић и Богдан Трифуновић.

У Центру за дигитализацију је у 2010. години конвертовано са микрофилма у дигитални облик (tiff формат) око 30.000 снимака најзначајнијег локалног листа.  Микрофилмове „Чачанског гласа“ за период 1932-1995. година, Градска библиотека „Владилсав Петковић Дис“  добила је на поклон 2007. године од Чачанске банке А.Д.

Пребацивање „Чачанског гласа“ у дигитални облик извршила је фирма Docus из Чачка. Треба напоменути да колекција „Гласа“ није комплетна, тј. недостаје период април 1947 – јануар 1949. година (тачније бројеви 105-175) које ће Библиотека настојати у овој години да добије од Матице српске у Новом Саду.