Библиотекарско друштво Србије је почетком априла ове године одржало изборну седницу Скупштине на којој су бирани органи управљања – председник, потпредседник, чланови Управног и Надзорног одбора, у мандатном периоду 2023–2027. године. Након седам година успешног рада и прегалачког залагања за побољшање статуса Друштва и библиотечко-информационе струке, окончан је други мандат досадашњем председнику др Богдану Трифуновићу, директору Градске библиотеке Чачак.

Седници Скупштине у Народној библиотеци Србије присуствовао је 81 делегат, као и више чланова БДС-а који су пратили њен рад. Већином гласова одлучено је да нови председник буде Јелена Глишовић, библиотекар саветник у Народној библиотеци Србије. За потпредседника је изабрана Мирјана Нешић, библиотекар саветник на Академији техничких струковних студија у Београду. Овом приликом је поново именован и досадашњи секретар Друштва Никола Петаковић.

Међу дванаест чланова Управног и три члана Надзорног одбора своје место су нашли и библиотекари Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” Марија Радуловић и Александар Вукајловић. Од 26 кандидата за место у Управном одбору Марија Радуловић је била друга по броју гласова, а Александар Вукајловић је добио највише гласова међу седам кандидата за место у Надзорном одбору. То између осталог говори и о угледу чачанске Библиотеке у стручној јавности и њеном дугогодишњем успешном раду.

Градска библиотека Чачак са поносом истиче да су сви стручни радници установе чланови најстаријег удружења библиотекара у земљи, које је уједно и једно од највећих удружења у култури Србије. Новој управи Библиотекарског друштва Србије желимо успешан рад на промоцији и заштити струке, а претходној управи захваљујемо на оствареним резултатима.