Градска библиотека “Владислав Петковић Дис“ је у четвртак 19. и петак 20. фебруара 2015. године организовала акредитовани семинар “Прелазак на COBISS3/ Каталогизација“, на коме је предавач био начелник Центра за узајамну каталогизацију НБС Милорад Вучковић. Дводневну обуку и рад са практичним примерима у електронском окружењу програма COBISS3 похађало је 13 библиотекара из чачанске и библиотеке “Светислав Вуловић“ из Ивањице, два библиотека са чачанског Агрономског и Факултете техничких наука, као и два библиотекара запослена у Библиотеци у Ариљу.

Cobiss

Сви полазници већ поседују лиценцу за рад у програму COBISS2, па су током семинара, захваљујући предусретљивости предавача и практичним радом на обради монографских публикација, стекли знања за рад у новом програму. Тако су извршене припреме за скорашњи прелазак пословања ових библиотека у ново, савременије програмско окружење које ће убрзати пут књиге до читалаца, и значајно олакшати размену информација о библиотечким фондовима и на међународном нивоу.

DSC_0577

         Семинар је одржан у електонској учионици Регионалног центра Чачак, који традиционално сарађује са Градском библиотеком. Кратке паузе у раду библиотекари су искористили за дружење и размену искустава из свакодневне праксе, а сви су добили потврде о присуству дводневном стручном усавршавању.

DSC_0578