Директор Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис” у Чачку, др Богдан Трифуновић, поново је изабран за председника Библиотекарског друштва Србије (БДС), након што је водио удружење у периоду 2016-2019. год. На изборној Скупштини Друштва у Народној библиотеци Србије у Београду, која је одржана 15. маја 2019. године, 74 од 77 присутних делегата дало је подршку Богдану Трифуновићу да у још једном мандату (2019-2023) као председник БДС буде на челу најстаријег и највећег струковног удружења библиотечких радника Србије.

Током претходног мандата Богдан Трифуновић унапредио је рад и активности Друштва на више поља, у земљи и иностранству. Тај рад је крунисан признањем Министарства културе и информисања у јануару 2019. године, када је БДС стекло статус репрезентативног удружења у култури за библиотечко-информациону делатност на територији Републике Србије. У наредном мандату Богдан Трифуновић предложио је члановима удружења и делегатима Скупштине амбициозан план даљег развоја који почива на темељима остварене репрезентативности, традиције постојања Друштва од 1947. године и професионализације рада удружења.

На истој Скупштини, у оквиру процедуре избора чланова органа управљања БДС, за члана Управног одбора удружења изабран је из Моравичког округа и Дејан Ацовић, библиотекар Библиотеке „Браћа Настасијевић” у Горњем Милановцу.