Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ обавештава јавност да је одлуком Управног одбора установе од 19. новембра 2015. године, позитивним мишљењем управника Народне библиотеке Србије од 14. децембра 2015. године и решењем Министра културе и информисања од 22. децембра 2015. године др Богдан Трифуновић, дипломирани историчар, виши библиотекар у Центру за дигитализацију и заменик директора Градске библиотеке у Чачку, именован за новог директора у мандату од четири године.

Богдан Трифуновић рођен је у Чачку 1977. године, где је завршио основну школу и гимназију. Студије историје окончао је 2003. године на Филозофском факултету у Београду, где је на истом факултету 2008. године одбранио и мастер рад на тему свакодневног живота у Чачку под окупацијом у Првом светском рату. У Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис“ ради од 2004. године, прво на месту библиотекара у Позајмном одељењу, да би од 2006. прешао на послове дигитализације библиотечке грађе и руковођења Центром за дигитализацију (од 2008). Стручни испит из библиотечко-информационе делатности положио је 2005. године, а звање вишег библиотекара стиче 2011. Од 2010. године обавља и функцију заменика директора Библиотеке у Чачку. Захваљујући стипендији пољске Фондације за науку од 2010. до 2014. похађао је интердисциплинарне докторске студије културе на Универзитету Варшава , на коме је у марту 2015. године са највећим успехом (magna cum laude) одбранио докторску тезу на енглеском језику о месту Старе Србије у култури сећања Срба до Првог светског рата. Приређена докторска теза објављена је у Варшави као студија под називом „Memory of Old Serbia and the Shaping of Serbian Identity“ (ISBN 978-83-7181-929-2). Богдан Трифуновић је аутор три књиге, више десетина научних и стручних радова на српском и енглеском језику и руководилац већег броја пројеката подржаних од стране Министарства културе и информисања. Говори енглески и немачки језик, служи се пољским. Ожењен је и отац троје деце.

Богдан Трифуновић