Од 2015. године Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ постала је део Академске мреже Републике Србије (АМРЕС), најважније рачунарско-комуникационе мреже Републике Србије у домену образовања и културе, чиме су унапређени инфраструктурни капацитети наше установе из области нових технологија и интернета. Захваљујући пројектима Републике Србије брза оптичка интернет мрежа доведена је до већег броја јавних библиотека у Србији, чиме је проширен број библиотечких установа које су прикључене на АМРЕС поред универзитетских и факултетских библиотека.

amres

Градска библиотека у Чачку такође је кроз пројекат SEELight добила неопходну опрему (рек орман и свич) за приступ мрежи, која је искоришћена да Библиотека почетком децембра 2015. године на АМРЕС мрежу постави свој нови веб сервер, набављен кроз пројекат на конкурсу Министарства културе и информисања. Овим је омогућен бржи проток информација и стабилнија веза између крајњих корисника и библиотечких услуга за кориснике интернета (сада су на једној адреси обједињени веб сајт установе, блог о дигитализацији, Дигитална библиотека Чачка, Завичајне колекције, итд), уз истовремено смањење комуникационих трошкова. У наредном периоду ова инфраструктура биће искоришћена за побољшање постојећих и увођење нових услуга у Библиотеци, укључујући и додатни рачунар за претраживање електронског каталога Библиотеке од стране корисника Позајмног одељења.