Захваљујући активностима на пољу дигитализације библиотечке грађе, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ представила је своје решење у очувању аудиовизуелне културне баштине кроз јавно-приватно партнерство са локалним медијима на конференцији „Дигитална библиотека 2012“, коју је на Универзитету Грац организовала аустријска канцеларија пројекта EuropeanaLocal.

Током 22. и 23. новембра 2012. године виши библиотекар Центра за дигитализацију Богдан Трифуновић учествовао је на радионицама и самој конференцији, са излагањем „Дигитализација аудио-видео баштине путем јавно-приватног партнерства: пример јавне библиотеке“, која је показала резултате двогодишње иницијативе чачанске Библиотеке у циљу очувања угроженог садржаја старих видео и радијских архива локалних медија у Чачку. Поред тога, 22. новембра Трифуновић је учествовао и на радионици посвећеној управљању радним процесима у установама културе, коју је водио проф. др Валтер Кох.

Овогодишња конференција о дигиталним библиотекама у Аустрији окупила је преко 100 стручњака из Немачке, Швајцарске, Аустрије и Србије који се баве питањима дигитализације и развоја дигиталних библиотека, а одржана је под слоганом „Институције културе у дигиталном добу“. На њој су приказани последњи пројекти у поменутим државама, нова решења заштите, очувања и презентације културних добара и баштине у целини коришћењем дигиталних технологија. Презентација из Чачка побудила је велику пажњу, јер је показала да се у условима веома ограничених ресурса може решити питање дигитализације угрожених колекција кроз остваривање сарадње јавног и приватног сектора. Захваљујући гостовању Богдана Трифуновића уговорена је сарадња за наредну годину и могуће укључивање пројеката Градске библиотеке „Владислав Петковић Дис“ у пројекте који се тренутно реализују или планирају у Аустрији.

Учешће Богдана Трифуновића на конференцији у Грацу финансијски је омогућила локална канцеларија пројекта EuropeanaLocal у Аустрији.