Библиотекари на најзначајнијем светском стручном скупу