Одржати позитивне резултате рада из претходног периода био је прави изазов за библиотекаре и управу Библиотеке у протеклој 2016. години. Упркос општем тренду депопулације, тј. негативном коефицијенту раста становништва последњих година у Чачку, упркос вишегодишњем неадекватном простору и недовољним буџетским средствима, Градска библиотека је у 2016. години укупно уписала 5.962 корисника. То је као и претходних година више од 5% укупног броја становника на територији Града Чачка. Чланством је обухваћено  1.077 предшколаца, 1.768 основаца, 735 ученика средње школе, 343 студента, 857 запослених лица, 1.182 старијих од 65 година и особа са евиденције Националне службе за запошљавање. Књигама, листовима и часописима услужено је 71.459 корисника. Чланови Библиотеке прочитали су 175.156 књига и сликовница и 15.229 часописа и новина. Уколико се сабере број издатих књига и часописа, интернет услуге, дигитализована грађа, посета сајту и  присутна публика на разним програмима и радионицама, чачанска Библиотека је пружила преко 220.000 разних врста услуга што је чини најкоришћенијим локалним сервисом.

Библиотека је и у протеклој години потврдила да је најзначајнији ресурс којим располаже стручност запослених, њихове идеје, широк спектар знања и интересовања. Захваљујући овим капацитетима реализовани су пројекти „Књижне инсталације за Е-генерације“, „Отворена библиотека Чачка“, „Легат Миливоја и Божидарке Филиповић“, „53. Дисово пролеће“. Библиотека је била партнер у неколико пројеката, попут „Еутека- ЕУ у вашој библиотеци“ или „Опремање простора за рад Омладинског клуба“ у оквиру којих је успоставила сарадњу са бројним организацијама и институцијама: Општом болницом у Чачку, Центром за социјални рад, Окружним затвором, Канцеларијом за младе, Колом српских сестара, Мрежом Б.О.О.К. из Београда, Домом здравља, средњим школама, Алтернативом за Чачак, приватним сектором (Борба, Велвет, Билборд) итд.

У 2016. години није изостала ни врло богата издавачка делатност установе. Библиотека је издала два часописа (лист „Дисово пролеће“, стручни часопис „Глас библиотеке“), два каталога изложби (о лауреату Томиславу Маринковићу и каталог „Штампана реч“), две књиге поезије (Томислава Маринковића и Огњена Обрадовића), Зборник радова са научног скупа о Бранку В. Радичевићу и капитално дело „Каталог Легата Миливоја и Божидарке Филиповић“.

Богата културно-просветна делатност пратила је прошлогодишњи рад Библиотеке. Као организатор три манифестације (Дисово пролеће, Штампана реч, Летњи дани културе), бројним књижевним промоцијама, изложбама, предавањима, трибинама, јавним читањима поезије, радионицама, квизовима, представљањима на Међународном сајму књига у Београду, Данима европске баштине, Данима урбане културе, Дану града Чачка итд. Библиотека је посветила програме свим категоријама и узрасним групама становника Чачка.

Интернет сајт Библиотеке имао је у 2016. години 92.160 посета, а највише, 11.799 било је током априла када су актуелни конкурси „Дисовог пролећа“. Број пратилаца Facebook странице увећан за 750 у 2016. години и износио је 3.250, нарочито захваљујући новој пракси објављивања сегмента „На данашњи дан” (око 70 текстова). Услуге бесплатног интернет клуба користило је око 5.000 лица.  У Центру за дигитализацију протекле године је добило дигиталну форму 36.798 страница, а у  Дигиталној библиотеци је објављено 5.797страница.

Поводом јачања капацитета, боље видљивости струке и решавања проблема са којима се библиотекари свакодневно сусрећу Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ је  у 2016. години иницирала поновно активирање Подружнице Моравичког округа Библиотекарског друштва Србије подигавши сарадњу са колегама у целом округу на још виши ниво.

Колеге из библиотека широм земље су чачанској Библиотеци указали поверење и одали признање за рад и постигнуте резултате изабравши директора чачанске Библиотеке, др Богдана Трифуновића, за председника Библиотекарског друштва Србије почетком 2016. године.