Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ у четвртак, 21. јула 2011. године, у 12 часова, организује промоцију 17. броја стручног часописа за библиотекарство „Глас библиотеке“ за 2010. годину. О овом броју, који уређује Даница Оташевић, директорка Библиотеке у Чачку, говориће: Даница Оташевић, главни и одговорни уредник, др Дејан Вукићевић (Народна библиотека Србије), мр Маријана Матовић (Градска библиотека Чачак), Ковиљка Летић и Оливера Недељковић (Градска библиотека Чачак). Водитељ: Богдан Трифуновић, Градска библиотека Чачак. Галерија Народног музеја у Чачку, четвртак 21. јул, у 12 часова. Објављивање „Гласа библиотеке“ помаже Министарство културе Републике Србије.

Глас библиотеке 17/2010
Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ Чачак
Главни и одговорни уредник: Даница Оташевић
Редакција: др Дејан Вукићевић, Гордана Ђилас, мр Маријана Матовић, Оливера Недељковић, Богдан Трифуновић, Наташа Поповић, Даница Оташевић
Рецензент: др Борјанка Трајковић
Лектура и коректура: мр Маријана Матовић
Превод резимеа на енглески: Тијана Мутавџић
Ликовно-графичка опрема: Зоран Јуреш
Тираж: 300
Страна: 256

САДРЖАЈ

РЕЧ ЗАХВАЛНОСТИ, 5-6

МРЕЖА

Богдан Трифуновић, М. А.
ДИГИТАЛИЗАЦИЈА БИБЛИОТЕЧКЕ ГРАЂЕ И НОВЕ ПЕРСПЕКТИВЕ ЗАВИЧАЈНЕ БАШТИНЕ, 7-20
Предраг Ђукић
ДИГИТАЛИЗУЈЕМ, ДАКЛЕ ПОСТОЈИМ!, 21-26

УГАО

Милан Грба
БРИТАНСКА БИБЛИОТЕКА И СРБИЈА: НАСТАНАК И РАЗВОЈ СРПСКЕ ЗБИРКЕ, 27-48
Ирина Базилевски
СВЕРУСКА ДРЖАВНА БИБЛИОТЕКА СТРАНЕ ЛИТЕРАТУРЕ (МОСКВА), 49-60
Мирела Шарић, Татјана Дуновић
НАРОДНА И УНИВЕРЗИТЕТСКА БИБЛИОТЕКА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ, 61-78
Александар Радовић
ПЛАКАТИ НАЦИОНАЛНИХ БИБЛИОТЕКА У СРБИЈИ У ЗБИРЦИ БИБЛИОТЕКЕ МАТИЦЕ СРПСКЕ, 79-88

НАСЛЕЂЕ

Оливера Недељковић
КОСАРА К. ЦВЕТКОВИЋ – ЖИВОТ ПРЕВЕДЕН У КЊИГЕ, 89-124
Ковиљка Летић
УЈЕДИЊЕНА КЊИЖНИЦА И ЧИТАОНИЦА У ЧАЧКУ, 125-138
Мр Маријана Матовић
КРИМИНАЛНА БИБЛИОТЕКА У ЛЕГАТУ МИЛИВОЈА И БОЖИДАРКЕ ФИЛИПОВИЋ, 139-164

ПОГЛЕД

Дубравка Симовић
ТРАГ КАО ПУТОКАЗ, 165-174
Др Дејан Вукићевић
О ПОЈМУ И ИЗУЧАВАЊУ ЗАВИЧАЈА, 175-196
Бојана Вукотић
ЕЛЕКТРОНСКЕ БИБЛИОТЕКЕ – ТЕМАТСКИ БРОЈ ЧАСОПИСА КУЛТУРА, 197-204
Наташа Поповић
ОД РЕЧИ ДО РЕЧИ – УЖИВО, 205-212

БИБЛИОГРАФИЈА

Марија Орбовић
ПРИЛОЗИ ЗА ЧАЧАНСКУ БИБЛИОГРАФИЈУ, 213-236

ИЗВЕШТАЈ

Даница Оташевић
ГРАДСКА БИБЛИОТЕКА “ВЛАДИСЛАВ ПЕТКОВИЋ ДИС” У 2010, 237-256