Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ обавештава јавност и своје кориснике да је од августа 2012. године почело спровођење јавног рада „Инклузија књигом“, са циљем да услугама Библиотеке буду обухваћене оне категорије становништва Чачка којима су просторије установе, књиге и информације до сада физички биле недоступне. Пројекат јавног рада осмишљен је како би допринео бољем повезивању Библиотеке са посебном категоријом суграђана, до којих није била у могућности да дође и чије културне потребе нису задовољаване на начин адекватан модерном друштву.

Основна идеја јавног рада је да се књиге, некњижна библиотечка грађа и информације приближе корисницима који из објективних разлога не могу самостално то да ураде. Лица ангажована на спровођењу јавног рада у сарадњи са библиотекарима ће на основу захтева извршити припрему и доставу тражене грађе на адресе корисника. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ кроз овај јавни рад омогућиће лицима са посебним потребама (инвалиди, слепа и слабовида лица, лица са оштећеним слухом, штићеници Сигурне куће, стари и немоћни…) да дођу до књиге или других носача информација (звучних књига, CD, DVD…). Лица са посебним потребама на располагању имају целокупан фонд Градске библиотеке у Чачку, укључујући и аудиовизуелна издања која се могу користити на рачунарима или другим уређајима за репродукцију звука и слике.

Уколико у свом окружењу имате особу која се интересује за књиге или има жељу да се додатно образује и информише, а физички није у могућности да користи услуге Библиотеке, обавестите ту особу о овом јавном раду, као и Библиотеку. Ширење информација о јавном раду „Инклузија књигом“ је од великог значаја за његову успешну реализацију. Грађани могу помоћи и тако што би читали књиге из фонда Библиотеке лицима са посебним потребама, помагали им у коришћењу електронских уређаја, претраживању каталога Библиотеке или на друге начине.

Јавни рад „Инклузија књигом“ спроводи се уз подршку Града Чачка и Националне службе за запошљавање – Филијала Чачак.

Контакт особе: Јована Мечанин и Душан Баралић.

Градска библиотека
„Владислав Петковић Дис“
Господар Јованова 6
32000 Чачак
www.cacak-dis.rs
Тел. 032-222-098 (од 8 до 14h)
Email: inkluzija@cacak-dis.rs