У условима економске кризе у којима све установе културе послују, када и сама култура бива угрожена као нешто што „није неопходно“, Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ успела је да осмисли два јавна рада и запосли четворо радника са високом стручном спремом на одређено време, који ће појачати недовољне људске капацитете установе. Ангажовањем  лица са евиденције Националне службе за запошљавање, Градска библиотека  реализоваће два јавна рада у периоду од маја до новембра 2012. године, којима ће значајно унапредити постојеће услуге позамице корисницима кроз увођење аутоматизованог система за задуживање и раздуживање библиотечке грађе, али и увести нове услуге за категорије грађана којима су традиционални библиотечки сервиси до сада углавном били недоступни.

Градска библиотека се најпре у фебруару 2012. године јавила на  републички конкурс Националне службе за запошљавање са пројектом јавног рада „Аутоматизација пословања и формирање електронске корисничке базе података у Одељењу за одрасле читаоце“. Циљ овог пројекта је унапређење рада  кроз аутоматизовање посла на позајмљивању и раздуживању књига и њиховом ефикаснијем менаџменту у одељења за одрасле читаоце које је најфрекфрентније и по обиму услуга највеће. Ефикаснији рад позајмног  одељења за кориснике значи знатно поједностављену процедуру задуживања и раздуживања књигама и, што је изузетно важно, уштеду времена која је потребна за те поступке, како за крајње кориснике тако и за запослене. На овај начин организује се савремен библиотечко-информациони систем у Градској библиотеци, који ће омогућити кориснику да дође брже до праве информације, али и да Библиотека ефикасније контролише обрт књижног фонда.

За реализацију овог јавног рада (плате, трошкови рада и обуке), Градској библиотеци  је одобрено 384.292 динара, а прилику да четири месеца раде, стекну праксу и нова знања добиле су Јадранка Матијевић и Милица Милић.

У мају Градска Библиотека једина од установа културе јавила се на јавни конкурс за организовање и спровођење јавних радова који је преко Националне служба за запошљавање – филијала у Чачку, расписао град. Пројекат јавног рада „Инклузија књигом“ осмишљен је како би допринео бољем повезивању Библиотеке са посебном категоријом суграђана, до којих до сада није била у могућности да дође и чије културне потребе нису задовољаване на начин адекватан модерном друштву. Идеја је да се књиге, некњижна библиотечка грађа и информације приближе корисницима који из субјективних или објективних разлога не могу самостално то да ураде. Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ кроз овај јавни рад омогућиће лицима са посебним потребама (инвалиди, слепа и слабовида лица, лица са оштећеним слухом, штићеници Сигурне куће, стари и немоћни…) да дођу до књиге или других носача информација (звучних књига, ЦД, ДВД…). Лица ангажована на спровођењу јавног рада у сарадњи са библиотекарима ће на основу захтева извршила припрему и доставу тражене грађе на адресе корисника. Ова врста услуге по први пут се организује на територији Моравичког округа и шире.

На јавном раду „Инклузија књигом“, за чију реализацију је обезбеђено 384.292 динара  наредна четири месеца радиће Душан Баралић, дипломирани професор шпанског језика и Јована Мечанин, дипломирани историчар.

Осим што је запослила четири млада човека и што ће проширити услуге корисницима, Библиотека је за ова два јавна рада од Републике у локалне самоуправе добила 786.584 динара.

Иначе, у 2012. години захваљујући ангажовању својих радника, Библиотеке је преко десет пројеката (два јавна рада и осам пројеката код Министарства културе) увећала свој буџет за 1.7 милиона динара,  од Амбасаде Краљевине Норвешке и организације НОРЛА добијено је 100.000 динара за 49. Дисово пролеће, Службени гласник донирао је штампање књиге лауреата Дисове награде(100.000 динара), а за набавку књига Министарство културе дало је 800.000 динара. За побољшање књижног фонда, услуга и опреме, радници Библиотеке до сада су сами обезбедили око 2.7 милиона динара.