„Библиотечке компетенције за XXI век”, ново издање Градске библиотеке у Чачку које потписују Дубравка Илић, Данијела Ковачевић Микић, Биљана Лукић и др Богдан Трифуновић представљено је у четвртак, 27. фебруара у Малој сали Библиотеке. У промоцији су учествовали Данијела Ковачевић Микић, др Богдан Трифуновић и Тамара Јанковић.

„Библиотечке компетенције за XXI век” је издање чији поднаслов „Приручник за школске библиотекаре” објашњава коме је примарно намењено, али осим тога корисно је директорима школа, стручним радницима у другим типовима библиотека и др. Издање је уредио др Богдан Трифуновић, објављивање финансирало Министарство културе и информисања Републике Србије, а штампала чачанска штампарија „Светлост”  у тиражу од 350 примерака.

Приручник има четири поглавља у којима аутори дају појашњења за неке од најчешћих недоумица са којима се библиотекари сусрећу у свакодневном раду, као и примере добре праксе рада школских библиотека. Рад Дубравке Илић, руководиоца Матичне службе у Градској библиотеци „Владислав Петковић Дис” отвара Приручник. Ауторка која има дугогодишње искуство у раду на унапређењу библиотечко-инфомационе делатности и стручном усавршавању библиотекара, у оквиру овог поглавља даје приказ Правилника о националним стандардима за обављање библиотечко-информационе делатности, разјашњава функције и задатке школске библиотеке, услове рада, стручну обраду и коришћење фонда. Данијела Ковачевић Микић, професор српског језика и књижевности запослена у Школској управи у Чачку као просветни саветник, у наредном поглављу се бави законским основама и смерницама неопходним за рад школске библиотеке и библиотекара. Школски библиотекар Биљана Лукић у трећем поглављу приручника представља своје вишегодишње искуство, истиче добре примере из праксе наводећи шта је све потребно да би школска библиотека и запослени у њој испунили критеријуме и стандарде који важе за ову врсту библиотека. У последњем поглављу др Богдан Трифуновић анализира могућности које информационо-комуникационе технологије и интернет пружају школским библиотекарима за унапређење и иновацију пословања школских библиотека.

Данијела Ковачевић Микић је рекла да је посао школског библиотекара изузетно сложен о чему сведочи чињеница да чак два министарства, Министарство просвете и технолошког развоја и Министарство културе и информисања, дају подршку запосленима у школским библиотекама. Она је додала да најбољи кадар треба да ради у школским библиотекама, јер се од њих много тога и очекује: да познају основе библиотекарства, да дају подршку развоју културних навика ученика, да буду карика у процесу преласка школа у будуће „заједнице учења”, да сарађују са локалном заједницом и буду подршка целоживотном учењу. Она је истакла да је много учињено на развоју школских библиотека у Моравичком округу и да се напор Градске библиотеке у Чачку да пружи подршку свим школским библиотекарима, и те како види.

Данијела Ковачевић Микић је додала да је објављивање приручника „Библиотечке компетенције за XXI век” изузетно важно, јер ова публикација даје смернице и олакшава обављање задатака који се од школског библиотекара очекују. Она је закључила: „Ова књига је буквар библиотекарства и треба увек да стоји на столу школског библиотекара.”

О публикацији је говорио уредник издања и један од аутора прилога, др Богдан Трифуновић. Он је рекао да је приручник за школске библиотекаре „Библиотечке компетенције за XXI век” објављен четири године након појаве првог таквог приручника код нас „Од осмеха до рачунара” који је уредила тадашња директорка Библиотеке Даница Оташевић. Иако је замишљен као друго и допуњено издање, нови приручник садржи значајно ажуриране текстове, а ту је и сасвим ново поглавље. Он је рекао да се нада да ће публикација доћи на што више адреса  библиотека и да ће оставити позитиван ефекат на рад школских библиотекара.

Промоцијом овог приручника завршена је манифестација „Штампана реч 2019”.