СПИСАК ЧАСОПИСА
Arhivist Beograd
Урбанизам – архитектура Загреб
Arhitektura Zagreb
Bilten Priština
Bilten dokumentacije Beograd
Борба Београд
Бранич Београд
Венац Београд
Vetrenjača Beograd
Anali Borislava Pekića Beograd
Гласник професорског друштва Београд
Гласник југословенског професорског друштва Београд
Градац Чачак
Научни зборник Матице српске. Серија друштвених наука Нови Сад
Зборник Матице српске. Серија друштвених наука Нови Сад
Научни зборник Матице српске. Серија природних наука Нови Сад
Зборник Матице српске. Серија природних наука Нови Сад
Informativni pregled Beograd
Informatorov priručnik za kadrove Zagreb
Kerempuh Zagreb
Jugoslavija Beograd
Књижевни север Суботица
Књижничар Нови Сад
Комунист Београд
Наша стварност Београд
Naša stvarnost Beograd
Међународна политика Београд
Međunarodna politika Beograd
Младост Београд
Mozaik Beograd
Motori i motorna vozila Beograd
Наставник Београд
Наука и природа Београд
Наука и техника Београд
Наш језик Београд
Obrazovanje odraslih Zagreb
Partiska izgradnja Beograd
Комунист Београд
Pedagoška stvarnost Novi Sad
Педагошка стварност Нови Сад
Pogledi Zagreb
Пољопривредник Чачак
Pregled Sarajevo
Природа Загреб
Radioamater Beograd
Prosvetna dokumentacija Beograd
Revija školstva i prosvetna dokumentacija Beograd
Rukovet Subotica
Savremena tehnika Zagreb
Sveske Beograd
Свет технике Београд
Serija A Beograd
Спољнополитичка документација Београд
Spoljnopolitička dokumentacija Beograd
Српска просвета Панчево
Сусрети Цетиње
Сусрети Титоград
Tesla Beograd
Univerzitet danas Beograd
Film danas Beograd
Film u prosvećivanju Beograd
Jugoslovenski časopis za filozofiju i sociologiju Beograd
Filozofija Beograd
Hortikultura Zagreb
Hortikultura Split
Црвена застава Београд
Заштитимо човека у саобраћају Чачак
Мала ревија Чачак
Освит Чачак
Полет Чачак
Багдала Крушевац
Библиотекар Београд
Gledišta Beograd
Delo Beograd
Dokumentacioni bilten Beograd
Dokumentacija – međunarodni radnički pokret Beograd
Ekonomska politika Beograd
Elektrotehničar Beograd
Encyclopaedia moderna Zagreb
Život Sarajevo
Izraz Sarajevo
Knjiga i knjižnica Zagreb
Knjiga i čitaoci Zagreb
Наша књижевност Београд
Књижевност Београд
Bilten Kulturno-prosvetnog veća Jugoslavije Beograd
Kulturni život Beograd
Летопис Матице српске Нови Сад
Међународни проблеми Београд
Međunarodni problemi Beograd
Nuklearna energija Beograd
Pedagogija Beograd
Pedagoški rad Zagreb
Napredak Zagreb
Polet Zagreb
Pozorišni život Beograd
Filmska kultura Zagreb
Praxis Zagreb
Republika Zagreb
Савременик Београд
Savremenik Beograd
Socijalizam Beograd
Socijalna misao Zagreb
Sociologija Beograd
Стварање Цетиње
Стварање Титоград
Tehnika Beograd
Umetnost Beograd
Forum Zagreb
Расковник Горњи Милановац
Расковник Београд
Psihologija Beograd
Анали филолошког факултета Београд
ART 032 Čačak
Zemlja Sovjeta Moskva
Юный техник Москва
Наука и жизнь Москва
Техника молодежи Москва
Совјетски Савез Москва
Огонёк Москва
Life (international) Amsterdam, št. Pariz
Time (Atlantic Edition) Čikago, št. Pariz
Time (Atlantic Edition) Amsterdam, št. Pariz
Die Kunst Minhen
Realites Pariz
Odbrana i zaštita Beograd
Jugoslovensko voćarstvo Čačak
Bibliotekarstvo Sarajevo
Браничево Пожаревац
Венац Горњи Милановац
Vidici Beograd
Galaksija Beograd
Гласник Српског географског друштва Београд
Глобус Београд
Градина Ниш
Замак културе Врњачка Бања
Zvuk Sarajevo
Industrijsko oblikovanje Beograd
Књижевна историја Београд
Književna kritika Beograd
Књижевност и језик Београд
Кораци Крагујевац
Kultura Beograd
Kulturni radnik Zagreb
Marksizam u svetu Beograd
Марксистичка мисао Београд
Međunarodni radnički pokret Beograd
Мостови Београд
Мостови Пљевља
Настава и васпитање Београд
Наше стварање Лесковац
Naše teme Zagreb
Nota Knjaževac
Повеља октобра Краљево
Porodica i dijete Sarajevo
Пракса Титоград
Pro musica Beograd
Prolog Zagreb
Novi Prolog Zagreb
Radni odnosi i samoupravljanje Beograd
Развитак Зајечар
Revija rada Beograd
Samoupravljanje Beograd
Социјална политика и социјани рад Београд
Strani jezici Zagreb
Стремљења Приштина
Scena Novi Sad
Teatron Beograd
Treći program Beograd
Treći program Sarajevo
Ulaznica Zrenjanin
Fizička kultura Beograd
Filmograf Beograd
Čovek i životna sredina Beograd
Ideje Beograd
Ekonomika Beograd
Dijalog Sarajevo
Gordogan Zagreb
Naše planine Zagreb
Dometi Rijeka
Polja Novi Sad
Turizmologija Beograd
Bibliografija Jugoslavije. Knjige, brošure, muzikalije Beograd
Bibliografija Jugoslavije. Registar imena i naslova. Predmeni registar Beograd
Bibliografija Jugoslavije. Serijske publikacije Beograd
Bibliografija Jugoslavije – Serija A. Društvene nauke. Članci i prilozi u serijskim publikacijama. Beograd
Bibliografija Jugoslavije – Serija B. Prirodne i primenjene nauke. Članci i prilozi u serijskim publikacijama Beograd
Bibliografija Jugoslavije – Serija C. Umetnost, sport, filologija, književnost, muzikalije. Članci i prilozi u serijskim publikacijama Beograd
Pitanja Zagreb
Заједница библиотека Београд
Историјски часопис Београд
Argumenti Rijeka
Međaj Užice
Theoria Beograd
Марксистичке теме Ниш
Arhitektura. Urbanizam Beograd
Bibliografija recenzija iz domaćih listova i časopisa Beograd
Библиографија приновљених домаћих и страних публикација Београд
Новопазарски зборник Нови Пазар
Književna smotra Zagreb
Новине сербске (фототипско издање) Београд, Нови Сад
Село Београд
Писмо Земун
Ковчежић Београд
Билтен стручне и научне литературе Београд
Заједница културе Београд
Паун Пожега
Revija Osijek
Српски књижевни гласник Београд
Градац Чачак
Свитак Пожега
Reč Beograd
Свеске Панчево
Eterna Beograd
Dijalektika Beograd
Dometi Sombor
Dubrovnik Dubrovnik
Zadarska revija Zadar
Lica Sarajevo
Mogućnosti Split
Језик данас Нови Сад
Глас библиотеке Чачак
Архитектура и урбанизам Београд
Братство Београд
Зборник Матице српске за ликовне уметности Нови Сад
Radovi Instituta za povijest umjetnosti Zagreb
Въдомости (фототипско издање) Нови Сад
Свеске Београд
Зограф Београд
Записи Цетиње
Detinjstvo Novi Sad
Etnološki pregled Beograd
Onomastica Jugoslavica Zagreb
Filologija Zagreb
Свеске Задужбине Иве Андрића Београд
Српска зора Книн
Дело Београд
Источник Земун, Београд
Пиротски зборник Пирот
Меридијани Београд
Dijalogue Paris
Katalog : stranih serijskih publikacija u bibliotekama Jugoslavije 1988. Beograd
Katalog : stranih periodičnih izdanja u bibliotekama Srbije 1977. Beograd
Сербиа и коментари Београд
Вести Нови Сад
Песник Београд
Библиографија Србије Београд
Bibliografija zvaničnih publikacija SRJ : knjige, serijske publikacije Beograd
Bibliografija prevoda u SRJ Beograd
Bilten stranih serijskih publikacija Beograd
Yu film danas Beograd, Novi Sad
Стиг Мало Црниће
Руски алманах Земун, Сремски Карловци
Споне Никшић
Билтен Заједнице библиотека општине Крушевац (каснији назив Савремена библиотека) Крушевац
Савремена библиотека Крушевац
Обележја Приштина
RTV : teorija i praksa Beograd
Serbian literary quarterly (new series) Beograd
Рад Матице српске Нови Сад
Годишњак Библиотеке Матице српске Нови Сад
Зборник Матице српске за књижевност и језик Нови Сад
Зборник Матице српске за природне науке Нови Сад
Зборник Матице српске за славистику Нови Сад
Зборник Матице српске за филологију и лингвистику Нови Сад
Кодови словенских култура Београд
Pro Femina Beograd
Археографски прилози Београд
Beorama Beograd
Исидоријана Београд
Књиге Београд
Psihologija u svetu Niš
Psihologija danas Niš
Српско наслеђе Београд
Школарка Београд
Школарац Београд
Златна греда Нови Сад
Књижевни магазин Београд
Гласник Етнографског музеја у Београду Београд
Зборник Народног музеја у Чачку Чачак
Зборник Матице српске за историју Нови Сад
Српски југ Ниш
Јужни преглед Скопље
Буктиња Београд
Тежак Београд
Записи Цетиње
Нови звук Београд
Бележница Бор
Двери српске Врњачка Бања
Драма Београд
Mons Aureus Smederevo
Наслеђе Крагујевац
Раскршћа Косјерић-Нови Сад
Живот и рад Београд
Учитељ Београд
Aвангарда Београд
Библиографски вјесник Цетиње
Bibliotečki bilten Vršac
Antikvar Kragujevac
Високошколске библиотеке Београд
Годишњак библиотека Срема Сремска Митровица
Инфотека Београд
Историјска баштина Ужице
Квартал Панчево
Крагујевачко читалиште Крагујевац
Липар Крагујевац
Луча Суботица
txt Beograd
NUR Beograd
Панчевачко читалиште Панчево
Поезија Београд
Православно дело Бањска
Рачански зборник Београд
Савремена српска проза Трстеник
Svet kompjutera Beograd
Славистика Београд
Српске органске студије Београд
Сусрети библиографа Инђија
Tokovi istorije Beograd
Folklor Beograd
Гласник Народне библиотеке Србије Београд
Траг Врбас
Kulture istoka Gornji Milanovac
Стари српски архив Београд
Astronomija Novi Sad
Црквене студије Ниш
Национални интерес Београд
Наша прошлост Kраљево
Београдски књижевни часопис Београд
Трагови Београд
Бележник овчарско-кабларске клисуре Чачак
Нова српска политичка мисао Београд
Филолошки преглед Београд
Нова српска политичка мисао – Анализе Београд
Нова српска политичка мисао – Посебно издање Београд
Шуме Београд
Новине Београдског читалишта Београд
Прилози Београд
Treći trg Beograd
Зборник Матице српске за сценске уметности и музику Нови Сад
Народно стваралаштво – Folklor Београд
Школски час Горњи Милановац
Алфа Београд
Слово Ћирилово Горњи Милановац
Sveske-ArtTech Pančevo
Илустрована политика (не чува се) Београд
Политикин забавник (не чува се) Београд
Време (не чува се) Београд
Базар (не чува се) Београд
Моћ природе (не чува се) Београд
Здравље (не чува се) Београд
Корак (не чува се) Београд
Светосавско звонце (дечје одељење) Београд
Библиотечки путоказ (дечје одељење) Нови Сад
Витез (дечје одељење) Београд
Мали витез (дечје одељење) Београд
Гороцвет (дечје одељење) Јагодина
Авангарда Београд
Antikvar Kragujevac
Јужнословенски филолог Београд
Lucida intervalla Beograd
Помак Лесковац
Severni bunker Kikinda
Ток Прокупље
СПИСАК НОВИНА
БОРБА Београд
ПОЛИТИКА Београд
НИН Београд
KNJIŽEVNI GLASNIK Beograd
КЊИЖЕВНИ ЖИВОТ Темишвар
LUDUS Beograd
КОМУНИСТ Београд
КЊИЖЕВНЕ НОВИНЕ Београд
PROLETER (reprint 1929-1942) Beograd
ODJEK Sarajevo
КЊИЖЕВНА РЕЧ Beograd
ОВДЈЕ Титоград
OKO Zagreb
ПРОСВЕТНИ ПРЕГЛЕД Београд
ЗАДУЖБИНА Београд
ČETVRTI JUL Beograd
DANAS Zagreb
REPUBLIKA Beograd
СПОРТ Београд
КЊИЖЕВНИ ЛИСТ Београд
БЛИЦ (само у Читаоници за дневну штампу) Београд
ВЕЧЕРЊЕ НОВОСТИ (само у Читаоници за дневну штампу) Београд
КУРИР (само у Читаоници за дневну штампу) Београд
ГЛАС ЈАВНОСТИ (само у Читаоници за дневну штампу) Београд
ЧАЧАНСКИ ГЛАС (чува се у Завичајном одељењу) Чачак
ЧАЧАНСКЕ НОВИНЕ (чува се у Завичајном одељењу) Чачак