Код вас је пролеће каталогКОД ВАС ЈЕ ПРОЛЕЋЕ

– каталог Дисових пролеће 1964 – 2013 –

Приређивач: мр Маријана Матовић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2013.

ISBN 978-86-83375-66-0

Број страна: 66

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 200 динара

Ретроспективну изложбу 50. Дисових пролећа прати водич у виду каталога за изложбу који је својеврсна ретроспектива пола века манифестације. Причу о Дисовим свечаностима започиње Бранко В. Радичевић беседом прочитаном на првом пролећу 1964. године, а од 1965. године Дисов ђердан лауреата започиње Васко Попа, гост другог Дисовог пролећа. Сваки од лауреата добио је своју страницу са личном картом завршне свечаности на којој је овенчан Дисовим признањем. Богато илустрована фотографијама са потписима лауреата, изводима из беседа и интервјуа, ова публикација показује развојни пут Дисових свечаности у Чачку и шта ј ова манифестација дала српској култури.

„Владислав Петковић Дис стоји на почетку овог века сасвим другачије него пре сто година када је његов надимак изазвао подсмех механџија, и жестину малобројних зналаца књижевног заната…. Све после Диса изгледа више од песничког чак и оне две драхме којима је платио свој улазак у Хад. Сусрет са смрћу био је сусрет са светом од кога су настајале његове песме“, истакао је Слободан Зубановић 2006. године у својој беседи о Дису. Неспорно Дис и Дисово пролеће су институције српске културе.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.