Саша Јеленковић - Књига о сумњиКЊИГА О СУМЊИ – збирка поезије –

Аутор: Саша Јеленковић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2010.

ISBN: 978-86-83375-51-6

Број страна: 116

Повез: Брош

Писмо: Ћирилица

Цена: 300 динара

Саша Јеленковић добитник је дисове награде за 2010. годину. Избор из његове поезије објављен је под насловом „Књига о сумњи“ као 36. публикација у едицији Књига госта.

У поговору Ненад Шапоња каже да је реч о другачијој и неочекиваној књизи. Другачија од већег дела савремене српске песничке продукција јер је грађена на интезивном метафизичком искуству. Неочекивана, јер тачку препознатљивог песничког концепта говора о одсутном помера кроз незаустављиви ерос изреченог  ка смислу аутоматског говора.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.