Синиша Пауновић - Испуњен животИСПУЊЕН ЖИВОТ: биобиблиографија Синише Пауновића

Аутор: Марија Орбовић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“, Чачак, 2008.

ISBN: 978-86-83375-41-7 (ГБ)

Број страна: 384

Повез: Тврд

Писмо: Ћирилица

Цена: 800 динара

Аутор описује богат и садржајан живот и дело Синише Пауновића од његовог школовања у Чачку до рада у листу „Политика“, сусрете са писцима и уметницима ширег простора Балкана у периоду од тридесетих година до краја прошлог века. Пауновић је аутор и више књига поезије и прозе а запажен је и његов преводилачки рад са бугарског. У свом дугом животу Пауновић се дружио са Ивом Андрићем, Исидором Секулић, Вељком Петровићем, бројним глумцима и сликарима о којима је оставио значајна сведочења. Мала галерија Синише Пауновића незаобилазна је ликовна збирка за проучавање сликарства овог периода. Осим важних биографских података са бројним фотографијама, Марија Орбовић пописала је и 1.362 библиографске јединице о Синиши Пауновићу. Наслов књиге „Испуњен живот“ у потпуности одговара ономе што је Синиша Пауновић као новинар и писац, колекционар и хроничар оставио за собом.

Како поручити публикације

Публикације се могу наручити мејлом (biblioteka@cacak-dis.rs), телефоном 032-340-960 или факсом 032-223-608.
Библиотека није у систему ПДВ-а.
Уплату извршити на жиро рачу 840-17668-86
По уплати публикације се шаљу пост експресом на терет наручиоца или препорученом пошиљком.