Понекад, и све чешће,                                                                                                                                                                                                Осетим да навалу                                                                                                                                                                                                      Из света око мене не могу                                                                                                                                                                                    Да издржим. Свет је у мени,                                                                                                                                                                            Сав, ниједан његов видљиви део                                                                                                                                                                         Није остао изван тела.                                                                                                                                                                                 Места је све мање…

(из песме Због света)

Живорад Недељковић je рођен 1959. године у Краљеву. Од 2002.  ради као уредник у издавачкој делатности Народне библиотеке Стефан Првовенчани у Краљеву, где уређује поезију у часопису Повеља и једну од најугледнијих песничких едиција на српском језику Поезија, данас. Одрастао је и дуго живео у Подунавцима, а данас је становник Чачка.
Објавио је збирке песама Погрешна прогноза (1991), Мајка (1994), Тутин и још педесет песама (1998), Језик увелико (2000), Тачни стихови (2001), Сушти послови (изабране и нове песме, 2002), Негде близу (2003), Други неко (2005) и Овај свет (2009).

Погрешну прогнозу објављује у Чачку, као награду за прву необјављену збирку на конкурсу Дисовог пролећа 1991. године. Змајеву награду Матице српске и награду Бранко Миљковић добија за збирку Тачни стихови, награду Ђура Јакшић за збирку Негде близу, а награде Меша Селимовић и Јефимијин вез за Овај свет.

Добитник је Дисове награде за 2011. годину.

Поезија му је превођена на енглески, пољски, руски, немачки и шпански језик.
Члан је Српског књижевног друштва од његовог оснивања 2001. године.

Збирка изабраних песама Живорада Недељковића Неумерени рад година (2011) објављена је у оквиру 48. Дисовог пролећа, као 37. књига у едицији Књига госта, коју објављује Градска библиотека Владислав Петковић Дис у Чачку. Збирку чини избор од 64 песме из досадашњег рада Живорада Недељковића, подељених у осам сегмената, хронолошки, од Погрешне прогнозе (1991) до збирке Овај свет (2009). Завршна песма Због света је први пут штампана у овој књизи.

…очију широм отворених за појаве из неселективно захваћене реалности, али зналачки пробраних момената, песник непрестанце улази у танчине и ненадно отворене и поноре и ведрине душевних токова, укидајући у песмама јасне границе између узајамно прожетих или сударених светова. Зато је Недељковићева песма увек бременита смислом, што заобљеним што наговештеним. Мења тонове, од неутралног, па лирског и еуфоричног, до ироничног и пародијског, као и до патетичних наноса и провокативних обрта, у вишеслојној спрези…(реч критике)

Марија Радуловић