ГЛАС БИБЛИОТЕКЕ: часопис за библиотекарство и информациону науку

Glas biblioteke Čačak

Часопис „Глас библиотеке“ покренут је 1988. године поводом обележавања 140 година од оснивања првог јавног читалишта у Чачку. За више од три деценије излажења „Глас библиотеке“ је превазишао локалне оквире и постао познат и угледан часопис у својој научно-стручној области. Жеља издавача је да „Глас библиотеке“ окупља еминентне библиотечке и информационе стручњаке из целе Србије, доследно прати и објављује новине у библиотечкој теорији и пракси, преноси искуства у раду Градске библиотеке у Чачку и других информационих центара из Србије и иностранства, као и да објављује све радове који својом садржином унапређују библиотечко–информациону делатност. „Глас библиотеке“ се издаје у папирном и електронском облику (од 2006. године, на адреси https://cacak-dis.rs/izdanja/elektronska-izdanja/), док су старији бројеви дигитализовани у оквиру Дигиталне библиотеке и претраживи у пуном тексту.

Од 2023. године часопис „Глас библиотеке” има статус научног часописа категорије М53.

Уколико сте заинтересовани да објавите рад у „Гласу библиотеке“ преузмите Упутство за ауторе  које садржи детаљан начин припреме рукописа. „Глас библиотеке“ је рецензиран часопис и Редакција задржава право да одбије радове који садржински или формално не припадају библиотечко-информационој делатности, или који нису у складу са правилима Уређивачке политике.

Крајњи рок за слање радова је 1. септембар календарске године.

Позив за радове за Глас библиотеке бр. 30 (2024)

Глас библиотеке: часопис за библиотекарство и информациону науку
ISSN 0353-7595    (Штампано изд.)
e-ISSN 2217-9747 (Online)

Главни и одговорни уредник: Мирко Дрманац

Редакција: др Богдан Трифуновић, мр Гордана Ђилас, мр Љубица Ћоровић, Мирко Дрманац, Тијана Бежанић, Оливера Недељковић, Наташа Поповић, Марија Радуловић
Лектура и коректора: Тања Вуковић
Превод на енглески: Тијана Бежанић

 Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
Чачак, Синђелићева 24
Тел/факс: 032/340-960
www.cacak-dis.rs
E-mail: bibliotekacacak@gmail.com
За издавача: др Богдан Трифуновић

Периодичност излажења: годишње