Glas biblioteke ČačakО озбиљнијем приступу изучавању културне баштине чачанског краја сведочи и покретање часописа „Глас библиотеке“ 1988. године. Повод за покретање стручног часописа било је обележавање 140 година од оснивања првог читалишта у Чачку. „Глас библиотеке“ је осмишљен као стручни часопис, што се види и из његовог поднаслова: часопис за библиотекарство. Уредништво часописа чине библиотечки стручњаци из Србије. Жеља издавача је да „Глас библиотеке“ доследно прати и објављује новине у библиотечкој теорији и пракси, преноси искуства у раду Градске библиотеке у Чачку и других библиотека из Србије и иностранства, као и да објављује све радове који својом садржином унапређују библиотечко–информациону делатност. „Глас библиотеке“ издаје се у папирном и електронском облику (од 2006. године), док су старији бројеви 1-10 дигитализовани у оквиру Дигиталне библиотеке Градске библиотеке Чачак.

Уколико сте заинтересовани да објавите рад у „Гласу библиотеке“ преузмите Упутство за ауторе, према коме треба приредити рукопис. „Глас библиотеке“ је рецензиран часопис и редакција задржава право да одбије оне радове који не испуњавају минимум предвиђен Упутством за ауторе, који нису оригиналан рад или који садржински не припадају библиотечко-информационој делатности.

Крајњи рок за слање радова је 30. јун календарске године.

Глас библиотеке: часопис за библиотекарство
ISSN 0353-7595 (Штампано изд.)
ISSN 2217-9747 (Online)

Редакција: др Дејан Вукићевић, др Богдан Трифуновић, мр Гордана Ђилас, мр Маријана Матовић, мр Љубица Ћоровић, Тијана Бежанић, Мирко Дрманац, Оливера Недељковић, Наташа Поповић, Марија Радуловић
Уредник: др Богдан Трифуновић
Лектура и коректора: мр Маријана Матовић, Тијана Бежанић, Оливера Недељковић, Марија Радуловић
Превод на енглески: Тијана Бежанић

Издавач: Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“
Чачак, Господар Јованова 6
Тел/факс: 032/223-608, 222-098
www.cacak-dis.rs
E-mail: biblioteka@cacak-dis.rs
За издавача: др Богдан Трифуновић

Периодичност излажења: годишње