У складу са Законом о државним и другим празницима у Републици Србији („Сл. гласник РСˮ, бр.43/2001, 101/2007 и 92/2011), за сва одељења и огранке Градске библиотеке Чачак нерадни дани су:

1. и 2. јануар 2021. (петак и субота ) за Нову годину  и 7. јануар 2021. (четвртак) за Божић.

Главна зграда Библиотеке ће 31. децембра 2020. и 6. јануара 2021. бити отворена од 8.00 до 17.00 часова, док ће  одељења у Мрчајевцима, Заблаћу, Пријевору и Прељини радити по устаљеном распореду који је важећи током зимског распуста.