Због програма завршне свечаности 58. Дисовог пролећа Градска библиотека у петак, 28. маја 2021. са корисницима ради од 8,00 до 16,30 часова