На овогодишњи конкурс за Награду „Млади Дис” пристигло је четрдесет пет рукописа песничких књига. Жири у саставу Соња Веселиновић, председница, Маша Сеничић и Бранислав Живановић, пажљиво је прочитао рукописе и након исцрпног разматрања одлучио да у најужи избор уврсти четири рукописа: рукопис под насловом Задњи поглед у ретровизор Милице Росић из Лазаревца (шифра „Дијак Глигорије”) ; рукопис Хетеротопија Наташе Гудељ из Подгорице (шифра „Гордост и предрасудеˮ); Не падају нестале птице Жељка Jacques Лучића из Новог Сада (шифра „Hazarder fox”) и Гнездо Дуње Ожеговић из Београда (шифра „ДО”). Жири је једногласно донео одлуку да Награду „Млади Дис” за 2021. годину добије песничка збирка под шифром „Дијак Глигорије”, чији аутор је Милица Росић из Лазаревца.

Награђени рукопис одликује се непосредним, једноставним и језгровитим говором који успева променљивим фокалним тачкама да проблематизује и суспрегне приватно и друштвено, интимно и политичко, да евоцира историјско и своје место у њему. Међу осталим рукописима издваја се заокруженошћу песничке визуре и нарације, као и језичком и сликовном кохеренцијом. Користећи се бинарним формалним структурама, успелим варијацијама, те благим прелазима између тематско-мотивских тежишта, ауторка се вешто и оштро суочава са наслеђем детињства, ограничењима окружења и притисака традиције. Непретенциозним а сугестивним песничким изразом, лирски субјект постиже да се некадашње, детиње ја и оно које говори, на суптилан али упечатљив начин смењују и смисаоно допуњавају. Промишљање идентитета и његове условљености друштвеним и породичним околностима и траумама чини се у том смислу као генерацијско питање и добија шири значај. Управо по способности да превазиђе анегдотско-исповедни дискурс и преобликује искуствено и појединачно у успелу песничку целину овај рукопис надилази неколицину који су на сличном трагу.

Жири похваљује и остале рукописе из најужег избора, а посебно рукопис Хетеротопија као промишљен, духовит, игрив, са занимљивим аутопоетичким пропитивањима, који се уз награђену збирку највише издвојио успелим остварењима и изражајним нивоом.

Београд, 11. мај 2021.

Соња Веселиновић

                                                                                 Маша Сеничић

                                                                                      Бранислав Живановић

Милица Росић је апсолвент српске књижевности и језика на Филолошком факултету у Београду. Тренутно је запослена као новинар.