Ученици основних и средњих школа са територије Града Чачка који су школску 2021/22. завршили са одличним успехом, добијају награду и ове године – бесплатну једногодишњу чланарину Градске библиотеке „Владислав Петковић Дисˮ. Могућност да искористе поклон упис (нови или продужење ранијег) одлични ђаци имају у периоду од 28. јуна до 30. септембра, а потребно је да понесу сведочанство односно ђачку књижицу и дају на увид на Инфо-пулту Библиотеке или библиотекару у огранцима у Мрчајевцима, Заблаћу, Пријевору или Прељини.