Početna

EIFL upitnik o emigraciji u SAD

Značajan deo naučnih, kulturnih i društvenih informacija iz tranzicionih ili zemalja u razvoju mogao bi da bude od važnosti istraživačima i korisnicima širom sveta, ako bi takve informacije bile lako dostupne. Organizacija EIFL dobila je sredstva od strane Alfred Sloan fondacije (Alfred Sloan Foundation) da sprovede upitnik o građi u bibliotekama zemalja koje su članice EIFL, koja bi bila zanimljiva imigrantskim zajednicama u Sjedinjenim Američkim Državama, i/ili istraživačima u svetu. Uz konsultacije sa Digitalnom javnom bibliotekom Amerike (Digital Public Library of America – DPLA, http://dp.la/), tema imigracije stavljena je u poseban fokus ovog upitnika. Tokom 19. i 20. veka talasi emigranata iz Evrope i Azije došli su u SAD iz različitih razloga (kao što su religijski progoni, politička opresija, ekonomski faktori), tražeći bolju život. U Africi, lokalni živalj su kao robove prevozili preko Atlantika mnogo vekova.

Sa ovim upitnikom nastojimo da identifikujemo sadržaj koji bi omogućio imigrantima, njihovim porodicama, i istraživačima da razumeju motive i okolnosti u kojima se emigriranje dešavalo, da sprovode istorijska, lična, naučna i genealoška istraživanja, kao i da osvetle živote svojih predaka u to vreme.

Na primer, Europeana, evropska digitalna biblioteka, napravila je izložbu o iseljavanju iz Evrope u SAD: http://exhibitions.europeana.eu/exhibits/show/europe-america-en. Ta izložba primer je kako biti kreativan oko ovakve teme.

Istovremeno, upitnikom želimo da identifikujemo i druge zbirke koje ustanove poseduju, a da su od međunarodnog značaja. Pitanja o takvim zbirkama slede nakon pitanja o emigraciji. U slučaju da neka ustanova nema zbirki o emigraciji, ona bi trebala da odgovori na pitanja o tim drugim zbirkama.

Upitnik se bavi osnovnim informacijama o zbirkama koje su organizacije već digitalizovale, kao i o onim zbirkama koje se mogu digitalizovati. Ukoliko smo u mogućnosti da identifikujemo zanimljiv sadržaj, EIFL će biti pozvan da predloži pun projekat fininsiranja digitalizacije zbirki ili unapređenja metapodataka radi bolje vidljivosti zbirki i digitalnog sadržaja. U slučaju da do toga dođe, EIFL će biti u mogućnosti da materijalno podrži vaše aktivnosti na polju digitalizacije, uz napomenu da ustanove zadržavaju digitalnu građu i pripadajuća autorska i srodna prava.

U slučaju da imate bilo kakva pitanja obratite se koordinatoru projekta za Srbiju, Bogdanu Trifunoviću na btrifunovic [et] gmail.com, ili Moniki Elbert (Monika Elbert) iz EIFL na monika.elbert [et] eifl.net

Link do upitnika: https://www.surveymonkey.com/s/BFZJNX5

Upitnik je na internetu dostupan do 31. jula 2013.

26.06.2013. 13:51

Digital Preservation of AV at the LoC

Video o digitalnoj zaštiti, očuvanju i konzervaciji audio-vizuelnih sadržaja koji se sprovode u Kongresnoj biblioteci.

10.05.2013. 08:01

Europeana API promotion video

Europeana API from Europeana on Vimeo.

Komentari (0) 23.04.2013. 10:30

Video of Burgos presentation

Thanks to organized and agile people from "Europeana Conference / VI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas - Public Libraries: Individual Memory, Global Heritage" video recordings of all speeches and presentations appeared on YouTube. Among them is a presentation talk by Bogdan Trifunović, a digital projects librarian from the Digitization Centre of the Public Library "Vladislav Petković Dis", Serbia. The title of the presentation was "Digitization of audiovisual collections: empowering public libraries through the public-private partnerships". The presentation itself is accessible here for download, while the video is below.

Presentation is viewable also on SlideShare:

Digitization Of Audiovisual Collections by Bogdan Trifunovic

Komentari (0) 13.01.2013. 15:43

Europeana Search Widget

Europeana Search Widget implementation, based on all aggregators and search term "Srbija" (in Serbian).

Komentari (0) 23.12.2012. 01:52