Početna

Digital Preservation of AV at the LoC

Video o digitalnoj zaštiti, očuvanju i konzervaciji audio-vizuelnih sadržaja koji se sprovode u Kongresnoj biblioteci.

10.05.2013. 08:01

Europeana API promotion video

Europeana API from Europeana on Vimeo.

Komentari (0) 23.04.2013. 10:30

Video of Burgos presentation

Thanks to organized and agile people from "Europeana Conference / VI Congreso Nacional de Bibliotecas Públicas - Public Libraries: Individual Memory, Global Heritage" video recordings of all speeches and presentations appeared on YouTube. Among them is a presentation talk by Bogdan Trifunović, a digital projects librarian from the Digitization Centre of the Public Library "Vladislav Petković Dis", Serbia. The title of the presentation was "Digitization of audiovisual collections: empowering public libraries through the public-private partnerships". The presentation itself is accessible here for download, while the video is below.

Presentation is viewable also on SlideShare:

Digitization Of Audiovisual Collections by Bogdan Trifunovic

Komentari (0) 13.01.2013. 15:43

Europeana Search Widget

Europeana Search Widget implementation, based on all aggregators and search term "Srbija" (in Serbian).

Komentari (0) 23.12.2012. 01:52

Glas biblioteke (Online)

Danas je Nacionalni ISSN centar Srbije poslao obaveštenje da je stručni bibliotečki časopis "Glas biblioteke" dobio ISSN broj (koji ga identifikuje kao jedinstven bibliografski izvor) za elektronsko, tačnije online izdanje. Taj broj se označava kao ISSN (Online) i on je za "Glas biblioteke" 2217-9747. Inače štampano izdanje časopisa (prvi broj objavljen je 1988. godine) ima ISSN 0353-7595.

Ovim je naš časopis postao vidljiviji za istraživače, baze podataka i Internet u celini, čime se i dostupnost objavljenih članaka povećava srazmerno. Iako se novija serija brojeva (od broja 10) nalazi online još od 2006. godine, tek smo 2012. pribavili ISSN za to izdanje, mada smo bili svesni da štampano i elektronsko izdanje predstavljaju dva zasebna entiteta, iako sadržinski istovetna. Moram napomenuti da je do dobijanja broja došlo zahvaljujući razgovoru sa koleginicom Slobodankom Komnenić iz NBS, koja je nakon diskusije o potpuno drugom pitanju pokrenula i temu elektronskog izdanja časopisa. Znači potpuno slučajno, ali smo ispred redakcije zahvalni koleginici Komnenić na toj slučajnosti.

Trenutno je u procesu štampe 18. broj časopisa, čiju redakciju čine dr Dejan Vukićević, mr Marijana Matović, Gordana Đilas, Olivera Nedeljković, Bogdan Trifunović, Nataša Popović, Danica Otašević, dok je urednik Danica Otašević. Web stranica časopisa, kao i online izdanja poslednjih osam brojeva dostupni su na adresi http://www.cacak-dis.rs/izdanja/casopisi/glas-biblioteke/. Na istoj adresi nalazi se poziv za radove i Uputstvo za autore.

Komentari (0) 30.07.2012. 13:47