Početna · Digitalizacija · Formiranje digitalne arhive audio-video gradje

Formiranje digitalne arhive audio-video gradje

Na svoj 18. rođendan, 27. januara 2011. godine, TV „Galaksija 032“ potpisala je ugovor o poslovno-tehničkoj saradnji sa Gradskom bibliotekom „Vladislav Petković Dis“ koji podrazumeva ustupanje vizuelne građe Zavičajnom odeljenju na trajno čuvanje. TV „Galaksija“ je najstarija lokalna TV stanica i u njenoj bogatoj arhivi od više stotina VHS, SVHS, BETA, CD i DVD nosača zabeleženi su najznačajniji događaji i ličnosti čačanskog kraja i šire okoline od 1993. godine do danas. Ustupanjem svoje arhive na trajno čuvanje Biblioteci ova značajna zavičajna građa postaje opšte dobro od izuzetne važnosti. Ovo je prvi primer, i za svaku pohvalu, da jedna informativna kuća pokloni video materijal Biblioteci, koja se obavezala da u narednom periodu digitalizuje građu i trajno je čuva za buduće generacije. Na ovaj način TV „Galaksija 032“ pokazala je odgovornost prema zavičajnom nasleđu i omogućila Biblioteci da u zavičajni fond pohrani vizuelnu građu nastalu u proteklih 18 godina.

Gradska biblioteka u Čačku poslednjih godina poklanja veliku pažnju formiranju arhive audio i vizuelne građe i ugovor sa TV „Galaksijom“ je veliki korak ka ostvarivanju tog cilja. Biblioteka i Centar za digitalizaciju nastojaće da u što kraćem roku stvore sve preduslove za digitalizaciju dobijene video građe i formiranje digitalne arhive, u čemu se nadamo i pomoći Ministarstva kulture i Grada Čačka. Digitalna arhiva omogućiće trajnije čuvanje važnih audio i video zapisa koji su nastajali tokom 20. i 21. veka u Čačku i o Čačku, i njihove smeštanje na jednom mestu, odakle će jednoga dana postati dostupni daleko većem broju korisnika i istraživača nego što je danas slučaj. Centar za digitalizaciju je spreman za uspostavljanje saradnje sa drugim medijskim kućama, televizijama, radio stanicama, novinama i listovima, za pribavljanje i čuvanje u zavičajnom fondu i njihovih arhiva, ali i sa ostalim ustanovama kulture, na formiranju zajedničke digitalne arhive audio i video zapisa Čačka.

01.02.2011. 01:31


Gradska biblioteka Cacak on Facebook

Linkovi


Share/Save/Bookmark